Социалните партньори заедно за по-добро и ефективно регулиране на изкуствения интелект за справедлив преход към труда на бъдещето TransFormWork 2 – 101145650

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия – ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, SOCPL-2023-SOC-DIALOG Проектът TransFormWork 2 е фокусиран върху намирането на съвместни решения от националните социални партньори от... Вижте повече »

Стартира проект TransFormWork 2 с фокус върху ефективното регулиране на изкуствения интелект в сферата на труда

Днес, 24 април, официално стартира новият проект иницииран и ръководен от КНСБ “Социалните партньори заедно за по-добро и ефективно регулиране на изкуствения интелект за справедлив преход към труда на бъдещето – TransFormWork... Вижте повече »