Увеличаването на осигуровките ще стабилизира пенсионната система дългосрочно

Николай Ненков, вицепрезидент на КНСБ

Преди около месец ръководството на КНСБ обяви, че ще организира протест срещу предложенията на правителството за пенсионна реформа. За мотивите за недоволството на синдикатите и за притесненията им за проектобюджета за 2011 г. разговаряме с вицепрезидентът на организацията Николай Ненков. Интервюто е взето вчера сутринта, преди синдикатите да постигнат устна договорка с премиера Бойко Борисов и министъра на труда Тотю Младенов за увеличаване на социалните осигуровки с 3 процентни пункта и за изтегляне на проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване от парламента.

Г-н Ненков, какви са мотивите на КНСБ за протеста?
Основният ни мотив са грешките в предложенията на правителството за пенсионната реформа. Смущава ни опитът да се компенсира погрешна осигурителна политика със затруднен достъп до пенсиониране. Погрешното е постоянно намаляване на осигурителните вноски, което е една от основните причини за отварянето на огромна дупка в бюджета на НОИ. Забавиха се радикални мерки за увеличаване на събираемостта на вноските. Чак от няколко месеца започна да се мисли за криминализиране на действията на недобросъвестни платци, които укриват осигурителни вноски.
Третата грешка е, че цялата политика нямаше цел. За нас тя е до 2020 г. чрез постепенно повишаване на осигурителните вноски и увеличаване на тяхната събираемост пенсиите да стигнат коефициент на заместване 65% от осигурителния доход преди пенсионирането.
Всичко това в проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване се компенсира с всеобщо увеличаване на осигурителния стаж. Двоен удар имаме върху работещите първа и втора категория труд. Ако сегашните намерения на правителството се запазят, ще има две нулеви години, в които те няма да могат да се пенсионира.
В този вид предлаганата от управляващите пенсионна реформа носи много слаб финансов ефект за оздравяването на системата, докато само 2% увеличение на осигурителната вноска носи 400 млн. лв. в бюджета на държавното обществено осигуряване.

Каква е гаранцията, че дори да бъде изтеглен законопроектът, той ще бъде поправен така, че да задоволи исканията ви?
Гаранцията идва с усилване на натиска по всички линии – от обикновени протести до готовност до ефективни стачни действия. Миньорите вече са събрали 20 хил. подписа за браншова ефективна стачка. Възможно е това да се случи и в други отрасли.

Колко души очаквате да дойдат на протеста и само категорийни работници ли ще бъдат те?
Около 15 хил. души, които ще бъдат от всички синдикални структури, включително и от здравеопазването. Шествието ще тръгне от площад “Македония” в 11.30 часа, а в 12.30 часа ще стигне пред Народното събрание.
Основният ви мотив за протеста е затрудненият достъп до пенсиониране. В Зелената книга за пенсионните системи на Европейската комисия обаче се посочва, че сред най-ефективните начини за повишаването на тяхната стабилност са удължаването на трудовия живот и ограничаването и дори санкционирането на ранното пенсиониране.
Трябва да се има предвид, че има изключително голяма разлика в средната продължителност на живота в България и развитите европейски страни, както и на условията на живот. Говорили сме с експерти от Еврокомисията и те казват, че въпросът не е толкова да се вдига пенсионната възраст, а държавите да създадат условия за стимулиране на удължаването на трудовия живот.

КНСБ имаше критично становище и към проектобюджета за 2011 г. Какво ви притеснява в плана на Министерството на финансите?
В разходната част ни притеснява това, че се предвижда замразяване на почти всички социални плащания и то за втора поредна година. Средствата за работни заплати в бюджетната сфера остават на нивото на 2010 г., когато пък останаха колкото бяха през 2009 г. Няма да се променят и пенсиите и почти всички видове обезщетения и помощи. Същевременно се предвижда ръст на БВП от 3.6% до 5% до 2013 г. Планира се годишна инфлация между 3.5% и 4%. В крайна сметка се получава, че не само ще имаме замразяване на доходите на най-нископлатените и пенсионерите и на социалните плащания, а и реално намаляване. Това е най-голямото ни притеснение за бюджета. Възразяваме и срещу намерението за промени в заплащането на служителите в държавната администрация. Там се предвижда да се премахне добавката за клас за държавните служители, което ще засегне най-много младите кадри.

Каква е оценката ви за изпълнението на антикризисните мерки, които кабинетът одобри през пролетта?
Направи се стъпка за облагането на оборотите от застрахователните премии. Висят обаче други два данъка. Единият е т. нар. данък “Лукс”, който е елемент на Закона за местните данъци и такси. Другата стъпка, която все още не е предприета беше облагането на печалбите от “игрите на щастието”. Има някои данъци, които са много популярни в Европа. Някои са въведени в някои страни, а други се дискутират много ожесточено. Прилага се данък върху потреблението на ел. енергия над определени нива. В Европейския съюз обаче стои проблемът дали да се въведе данък върху финансовите транзакции, по който се спори вече година. Международните синдикални организации го подкрепят, защото целта му е да се ограничат възможностите за спекули при краткосрочни операции и опериране с валутни курсове със спекулативна цел.
За да се облекчи положението на хората с ниски доходи предлагаме да се въведе необлагаем минимум равен на минималната работна заплата (240 лв). Втората стъпка, за която настояваме е въвеждането на прогресия в облагането. Предложението ни за необлагаемия минимум е, защото в момента след плащането на осигуровки и данъци нетният доход за получаващите минимално възнаграждение пада под прага на бедност.