Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог е един от най-силните и ефективни инструменти. В продължение на години синдикатът се превърна в уважаван партньор, който в конструктивен дух, с  експертни аргументи води преговори, заявява позиции, формулира искания и по този начин успява да постига балансирани, приемливи за всички решения.  
Днес никой не поставя под съмнение влиянието на КНСБ върху социално-икономическите  процеси. КНСБ се превърна в незаобиколим фактор в развитието на индустриалните отношения  и  основен стълб на индустриалната демокрация в България.

ноември 24, 2022

Форум под надслов „Устойчиви работни места и качествена заетост през социалното партньорство“ се проведе вчера в Русенския

ноември 14, 2022

Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ внесе на 11 ноември в 48-то Народно събрание

ноември 11, 2022

Споделяме вашето очакване България да има редовен кабинет, въпреки че изглежда все по-трудно и невъзможно. Това обаче

ноември 10, 2022

Синдикати и народни представители от ПП “Продължаваме промяната” обсъдиха днес в Народното събрание позициите си относно удължаването