Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог е един от най-силните и ефективни инструменти. В продължение на години синдикатът се превърна в уважаван партньор, който в конструктивен дух, с  експертни аргументи води преговори, заявява позиции, формулира искания и по този начин успява да постига балансирани, приемливи за всички решения.  
Днес никой не поставя под съмнение влиянието на КНСБ върху социално-икономическите  процеси. КНСБ се превърна в незаобиколим фактор в развитието на индустриалните отношения  и  основен стълб на индустриалната демокрация в България.

май 21, 2024

КНСБ започна поредицата от традиционни дискусии преди избори с председатели и водачи на листи на парламентарно представените

май 21, 2024

Допълнително споразумение, което да включва 4-годишна програма за стимулиране на работещите в НКЖИ, ще бъде изготвено и

май 9, 2024

Въпреки някои икономически процеси, като част от глобалното разединение, не можем да отречем, че европейският проект е

април 24, 2024

По благосъстояние на персонала, работещ в системата на средното образование, ние не отстъпваме на европейските държави. Имаме