Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог е един от най-силните и ефективни инструменти. В продължение на години синдикатът се превърна в уважаван партньор, който в конструктивен дух, с  експертни аргументи води преговори, заявява позиции, формулира искания и по този начин успява да постига балансирани, приемливи за всички решения.  
Днес никой не поставя под съмнение влиянието на КНСБ върху социално-икономическите  процеси. КНСБ се превърна в незаобиколим фактор в развитието на индустриалните отношения  и  основен стълб на индустриалната демокрация в България.

януари 13, 2021

Със свое решение от днес правителството призна Конфедерацията на независимите синдикати в България за национално представителна организация

декември 22, 2020

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева участва днес в онлайн заседанието на Координационния съвет на

ноември 12, 2020

Състоянието на социалния диалог, добрите практики и възможностите за изграждане на секторно договаряне бяха обсъдени днес на

октомври 5, 2020

Делегация на КНСБ, водена от вицепрезидента Чавдар Христов, внесе днес в Министерски съвет необходимите документи, изискуеми според