Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог е един от най-силните и ефективни инструменти. В продължение на години синдикатът се превърна в уважаван партньор, който в конструктивен дух, с  експертни аргументи води преговори, заявява позиции, формулира искания и по този начин успява да постига балансирани, приемливи за всички решения.  
Днес никой не поставя под съмнение влиянието на КНСБ върху социално-икономическите  процеси. КНСБ се превърна в незаобиколим фактор в развитието на индустриалните отношения  и  основен стълб на индустриалната демокрация в България.

април 16, 2021

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да бъде внесен в ЕК в договорения срок до края

април 13, 2021

Днес се провежда четвъртото заседание на работната група към Министерството на труда и социалната политика за изготвяне

април 8, 2021

На 7 април 2021 година – Световен ден на здравето и Професионален празник на здравния работник, в

март 31, 2021

КНСБ проведе днес онлайн дискусия с кандидат-депутати от ДСБ Демократична България. Това бе поредната среща преди предстоящите