Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог е един от най-силните и ефективни инструменти. В продължение на години синдикатът се превърна в уважаван партньор, който в конструктивен дух, с  експертни аргументи води преговори, заявява позиции, формулира искания и по този начин успява да постига балансирани, приемливи за всички решения.  
Днес никой не поставя под съмнение влиянието на КНСБ върху социално-икономическите  процеси. КНСБ се превърна в незаобиколим фактор в развитието на индустриалните отношения  и  основен стълб на индустриалната демокрация в България.

юни 18, 2021

Четири партии, които имат шанс да влязат в следващото Народно събрание, вече говорят за необлагаем минимум. Очаквам

юни 16, 2021

КНСБ предлага за следващите 4 г. ускорен ръст на минималната работна заплата със 17% средногодишно и с

юни 15, 2021

Предложенията на КНСБ за справедливи доходи и данъци, залегнали в изготвения от конфедерацията Меморандум за социално-икономическо развитие

май 19, 2021

След дълги преговори на 18 май 2021 г. бе подписан Колективен трудов договор между Бюджетна дейност ,,Спортни