Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог е един от най-силните и ефективни инструменти. В продължение на години синдикатът се превърна в уважаван партньор, който в конструктивен дух, с  експертни аргументи води преговори, заявява позиции, формулира искания и по този начин успява да постига балансирани, приемливи за всички решения.  
Днес никой не поставя под съмнение влиянието на КНСБ върху социално-икономическите  процеси. КНСБ се превърна в незаобиколим фактор в развитието на индустриалните отношения  и  основен стълб на индустриалната демокрация в България.

юни 8, 2022

КНСБ не подкрепи и трите бюджета, обсъдени на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според нас нивото на

май 30, 2022

КНСБ e убедена, че в настоящата ситуация е необходимо в спешен порядък и в рамките на предстоящата

май 27, 2022

Допълнителното финансиране от близо 20 млн. лв. за висшите училища, одобрени при гласуването на бюджета за 2022

май 19, 2022

КНСБ настоява за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да бъдат обсъдени пакетът от