Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог е един от най-силните и ефективни инструменти. В продължение на години синдикатът се превърна в уважаван партньор, който в конструктивен дух, с  експертни аргументи води преговори, заявява позиции, формулира искания и по този начин успява да постига балансирани, приемливи за всички решения.  
Днес никой не поставя под съмнение влиянието на КНСБ върху социално-икономическите  процеси. КНСБ се превърна в незаобиколим фактор в развитието на индустриалните отношения  и  основен стълб на индустриалната демокрация в България.

февруари 26, 2024

Споразумение за сътрудничество със Столичната община, в което е залегнал ангажиментът за увеличение на възнагражденията в общинските

февруари 2, 2024

КНСБ изпрати писмо до министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова с призив да подкрепи Директивата

януари 25, 2024

КНСБ в Бургас участва вчера в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Бургас за 2024

декември 13, 2023

Вицепрезидентът на КНСБ Даниела Алексиева участва в церемонията по връчването на традиционните награди на Агенция по заетостта