Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог е един от най-силните и ефективни инструменти. В продължение на години синдикатът се превърна в уважаван партньор, който в конструктивен дух, с  експертни аргументи води преговори, заявява позиции, формулира искания и по този начин успява да постига балансирани, приемливи за всички решения.  
Днес никой не поставя под съмнение влиянието на КНСБ върху социално-икономическите  процеси. КНСБ се превърна в незаобиколим фактор в развитието на индустриалните отношения  и  основен стълб на индустриалната демокрация в България.

август 25, 2023

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председатели и представители на основни членове към конфедерацията обсъдиха с кмета

август 24, 2023

РС на КНСБ в Шумен в лицето на областния координатор Радостин Павлов връчи плакет за добър социален

юли 27, 2023

Регионалният съвет на КНСБ в Шумен удостои общински кметове с плакети за личния им принос за постигането

юли 18, 2023

Доходите, Националният план за насърчаване на заетостта през 2023 г., необходимостта от актуализиране на формулата за определяне