Начало

Позиция на Координационния съвет на КНСБ

29.09.2023

КНСБ се срещна с кандидата за кмет на София Васил Терзиев

29.09.2023

След година преговори и серия протести: Подписан бе КТД в МБАЛ-Благоевград

28.09.2023

КНСБ настоява Министерският съвет да не разглежда Териториалните планове без обсъждане със синдикатите

27.09.2023

Пламен Димитров пред БНР: Миньорите и енергетиците искат ясен ангажимент за своето бъдеще

24.09.2023септември 29, 2023

През последните три години КНСБ чрез свои позиции, становища, митинги и протести последователно настояваше


септември 29, 2023

В София има редица теми, които са важни за хората. На срещите, които провеждаме


септември 28, 2023

Новите данни на Евростат показват, че броят на децата, живеещи в бедност, се е


септември 28, 2023

Европейската конфедерация на профсъюзите призова европейските лидери да последват примера на президента на САЩ


септември 28, 2023

На 27 септември бе подписан Колективен трудов договор между синдикалната организация  на Федерацията на


септември 28, 2023

Младежки форуми на тема „Повишаване на гражданското участие на млади хора в изпълнението и

септември 19, 2023

Уважаеми дами и господа, Напоследък отново ставаме свидетели на все по-нелогични, все по-крайни коментари

септември 14, 2023

Публикуваме Становище на КНСБ относно проект на ТПСП на областите Стара Загора, Кюстендил и

септември 4, 2023

Публикуваме Становище на КНСБ по Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 21, 2022

Васил Тодоров, РС Велико Търново, и Веселин Тодоров, РС Хасково, бяха номинирани за областни


октомври 7, 2022

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив се проведе днес. Присъстваха президентът


октомври 7, 2022

КНСБ е най-многочислената организация в България. Ние наброяваме 280 000 работници. В тази тежка

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството