Начало

Пламен Димитров: Разширяването на колективното договаряне ще помогне за намаляване на неравенствата

29.11.2021

„Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Смолян

26.11.2021

Пламен Димитров в Женева: Има криза на неравенствата, необходими са действия

25.11.2021

Европейският парламент подкрепи директивата за минималните заплати

25.11.2021

Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата: България да ратифицира Конвенция 190!

25.11.2021ноември 29, 2021

На 8 декември Европейската комисия ще представи дългоочакваната си директива за подобряване на условията


ноември 29, 2021

“За да се справим с неравенствата, трябва да изградим централизирани и координирани системи за


ноември 26, 2021

Обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната


ноември 26, 2021

Дистанционно обучение на тема „Дигитални умения за партньорство“ по проект 2019/101835 Отговорен социален диалог


ноември 26, 2021

Дистанционни обучения, свързани с „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети” – функции: „Образование“,


ноември 25, 2021

Преди COVID-19 имаше огромна концентрация на богатство, докато по-голямата част от човечеството се бореше

ноември 19, 2021

Втора година преминава под знака на ковид пандемията, а цената, която работещите плащаме, е

ноември 5, 2021

Във връзка с продължаващите и през днешния ден неверни твърдения и внушения от страна

октомври 29, 2021

Предвид изискванията за представяне зелени сертификати от част от работещите на територията на България,

Водещи теми

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 18, 2021

Имаме историческия шанс да заявим една по-ясна и по твърда позиция по отношение на


октомври 12, 2021

Настояваме всички предложения, направени от социалните партньори, да бъдат част от Националния план за


септември 28, 2021

Ще подкрепи ли Европейската комисия проекта за пилотна инсталация за улавяне и съхраняване на

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството