Начало

Да подкрепим пострадалите при пожарите в страната!

22.07.2024

КНСБ настоява за спешни мерки във връзка с последиците от климатичните промени

22.07.2024

Венцислав Станков пред Нова телевизия: Защитните облекла на пожарникарите са от 2012 г., това е опасно

22.07.2024

Безопасните и здравословни условия на труд във фокуса на епизод 4 на Студио КНСБ

19.07.2024

1453 лв. е необходимият нетен доход за издръжка към юни, 1/3 от българите работят за до 1000 лева

17.07.2024юли 22, 2024

От началото на месеца в резултат на високите температури на територията на България избухнаха


юли 22, 2024

Във връзка с повишената пожарна опасност в страната, работата в условия на високи температури


юли 22, 2024

Има проблеми с осигуряване на безопасните условия на труд на служителите в Пожарната. Това


юли 20, 2024

Инвестиции, ръст в производството на бира, иновации и успешни социални инициативи отчитат от Съюза


юли 19, 2024

С тези заплати и с тези условия на труд, няма как да намерим кадрите,


юли 19, 2024

Липсата на правила при работа на открито, правната рамка, която регламентира изискванията за безопасни

юли 22, 2024

Във връзка с повишената пожарна опасност в страната, работата в условия на високи температури

юни 28, 2024

Публикуваме становище на КНСБ по актуализирания проект на Интегрирания национален план “Енергетика и климат”,

май 27, 2024

Конфедерацията на независимите синдикати в България обръща сериозно внимание на предстоящите избори за членове

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 21, 2022

Васил Тодоров, РС Велико Търново, и Веселин Тодоров, РС Хасково, бяха номинирани за областни


октомври 7, 2022

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив се проведе днес. Присъстваха президентът


октомври 7, 2022

КНСБ е най-многочислената организация в България. Ние наброяваме 280 000 работници. В тази тежка

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 31 декември 2023 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството