Начало

Обучение на тема "Индустриални отношения" започва от 8 март

05.03.2021

Проучване на ЕКП: Само 23% от жените казват, че се вземат мерки срещу насилието на работното място

05.03.2021

Нова директива ще задължи фирми с над 250 служители да разкриват данни за заплатите

04.03.2021

Честит 3 март, българи!

03.03.2021

КНСБ - Варна представи анализ на проектобюджета на общината за 2021 г.

02.03.2021март 5, 2021

Дистанционно обучение на тема „Индустриални отношения, модул „Специфики в Колективното трудово договаряне в машиностроителната,


март 5, 2021

Работодателите, законодателите и правоприлагащите органи не полагат достатъчно усилия, за да се справят с


март 4, 2021

Европейската комисия представи днес предложение за нова директива, която да гарантира, че жените и


март 4, 2021

„Нуждата от по-социална Европа никога не е била по-силна. Предизвиканата от COVID-19 криза разкри


март 3, 2021

Днес България отбелязва 143 години от Освобождението. На тази дата през 1878 г. е


март 2, 2021

Регионалният съвет на КНСБ във Варна изготви анализ на проектобюджета на общината за тази

март 2, 2021

Регионалният съвет на КНСБ във Варна изготви анализ на проектобюджета на общината за тази

февруари 25, 2021

Регионалният съвет на КНСБ в Благоевград изготви становище по проектобюджетите на общините в областта.

февруари 24, 2021

Регионалният съвет на КНСБ в град Сливен представи днес на пресконференция анализ на проектобюджета

Водещи теми

  • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

  • Covid19

  • Кампания "Не си сам"


февруари 8, 2021

По инициатива на Съюза на транспортните синдикати в България в края на миналата седмица


февруари 3, 2021

Изготвящите се в момента териториални планове за справедлив преход на трите въглищни региона в


декември 11, 2020

На днешното заседание на Съвета на ЕС държавите-членки се споразумяха да преразгледат целите на ЕС

Твоят глас

  • Анкета

  • Сигнали

  • форум Работеща България

  • КОМИТЕТИ по условия на труд

  • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА

Очаквайте скоро!

КНСБ предоставя възможност на нуждаещи се от правна информация работници и служители свързана с труда и осигуряването им.

Подготвени експерти, юристи, специалисти в областта на трудовото и осигурителното право ще отговарят на постъпили по определен ред въпроси.

КОНСУЛТАЦИИ се предоставят срещу минимално заплащане по следните тематични области и конкретни техни измерения

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството