Начало

Ивайло Калфин: Твърденията, че изкуственият интелект ще уволнява хора, не са верни

22.04.2024

1454 лв. е нетната заплата за издръжка към края на март тази година

22.04.2024

ФНСЗ се включва в информационни сесии на Европейския орган по труда за сезонни работници

18.04.2024

КНСБ и УНСС със съвместна магистърска програма „Синдикализъм и синдикални политики“

17.04.2024

Приета бе декларация за бъдещето на Европейския стълб на социалните права

17.04.2024април 22, 2024

Твърдения като тези, че компютрите ще заменят хората и няма да има работа за


април 22, 2024

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Институтът за социални и синдикални изследвания и


април 22, 2024

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети на 19 април, петък, „Сани- Конс Тодорови с-ие”


април 21, 2024

ЧЕСТИТА 34-ТА ГОДИШНИНА! Приемете от  мое име и от името на Конфедерацията сърдечни поздравления


април 21, 2024

Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя от името на Конгресното ръководство на КНСБ и


април 19, 2024

КНСБ изразява пълната си подкрепа и солидарност със синдикатите в Беларус и призовава за

март 15, 2024

Ръководството на КНСБ възразява остро срещу продължаващото принизяване на задълженията и отговорностите на Надзорния

март 13, 2024

Още от самото начало на обявяване на Европейската зелена сделка КНСБ настоява за извършване

февруари 28, 2024

Публикуваме съвместно изявление на СФ “Металици” и Българската асоциация на металургичната индустрия в подкрепа

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


октомври 21, 2022

Васил Тодоров, РС Велико Търново, и Веселин Тодоров, РС Хасково, бяха номинирани за областни


октомври 7, 2022

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив се проведе днес. Присъстваха президентът


октомври 7, 2022

КНСБ е най-многочислената организация в България. Ние наброяваме 280 000 работници. В тази тежка

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 31 декември 2023 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството