Начало

КНСБ обсъди с министър Росица Велкова състоянието на държавния бюджет

12.08.2022

КНСБ сключи три КТД в Благоевград - за Фолклорен ансамбъл „Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд

10.08.2022

Коментар на КНСБ по промените в Кодекса на труда, влезли в сила от 1 август

08.08.2022

Пламен Димитров обсъди с министър Никола Стоянов приоритетите в икономиката на страната

05.08.2022

Пламен Димитров пред bTV: Цените няма да паднат, доходите трябва да растат

03.08.2022август 15, 2022

Със сигурност ще имаме нужда от средства за газови компенсации за някои индустрии, за


август 12, 2022

Държавният бюджет, минималната работна заплата, проблемите и решенията в енергетиката в контекста на фискалната


август 12, 2022

Днес отбелязваме Международния ден на младежта, обявен с резолюция 54/120 на Общото събрание на


август 12, 2022

На 5 август в област Бургас приключи обучението на безработни лица по проекта на


август 11, 2022

Нов Колективен трудов договор за назначените по трудово правоотношение общински служители бе подписан вчера


август 10, 2022

Във връзка с обявеното днес предложение на служебното правителство минималната заплата през 2023 г.

август 10, 2022

Във връзка с обявеното днес предложение на служебното правителство минималната заплата през 2023 г.

август 8, 2022

Публикуваме коментар на КНСБ по промените в Кодекса на труда, обнародвани в “Държавен вестник”,

юли 26, 2022

Публикуваме протестна декларация на Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ, Синдикат „Пътно дело“

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


юли 21, 2022

Пета седмица има спад на цените на металите. Той достига 30%.  Това е знак


юли 21, 2022

Отчетно-изборно заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Бургас се проведе вчера с участието


юли 21, 2022

Регионалният съвет на КНСБ в Ямбол проведе вчера отчетно-изборно заседание. На него присъства цялото

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството