Начало

Пламен Димитров: България се нуждае от ускорена индустриална трансформация

06.07.2022

Седми доклад на КНСБ за нарушените трудови права: Ръст на сигналите, най-много заради неизплатени заплати

05.07.2022

Пламен Димитров във Враца: Увеличението на заплатите е пътят за излизане от кризата

04.07.2022

КНСБ успя - вдигат заплатите в голяма част от бюджетния сектор

30.06.2022

Пламен Димитров: Нужно е взаимно признаване на синдикалното членство в европейските страни

30.06.2022юли 6, 2022

България има най-въглеродната и най-ресурсоемката икономика в целия Европейски съюз и това води до


юли 6, 2022

Синдикалните организации в Българската агенция по безопасност по храните към Федерацията на независимите синдикати


юли 5, 2022

Броят на подадените сигнали, постъпили в КНСБ, за нарушени трудови права през 2021 г.


юли 5, 2022

Тази седмица Европейският парламент ще призове Комисията да предложи законодателни действия за превенция на


юли 4, 2022

Два са факторите, които водят до увеличение на инфлацията – цените на енергоносителите и


юли 1, 2022

Преговори за сключване на Колективен трудов договор в Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури започнаха

юни 30, 2022

Публикуваме Позиция на Националната федерация на енергетиците относно Законопроекта за изменение и допълнение на

юни 9, 2022

КНСБ винаги е считала, че фискалната политика трябва да оказва влияние върху формирането на

юни 7, 2022

                           

Водещи теми

 • 9 Конгрес на КНСБ

 • "ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

 • Covid19

 • Кампания "Не си сам"

 • Кампания за Конвенция 190 на МОТ


май 17, 2022

На 14 и 15 май Регионалният съвет на КНСБ в Стара Загора бе домакин


май 12, 2022

Регионалният съвет на КНСБ във Враца освежи и почисти любими места за пикник във


май 11, 2022

Досегашният президент на КНСБ Пламен Димитров бе преизбран днес на поста за нов 5-годишен

Твоят глас

 • Анкета

 • Сигнали

 • форум Работеща България

 • КОМИТЕТИ по условия на труд

 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

По дефиниция на Международната организация на труда синдикатите представляват правата и интересите на работниците и служителите, дори те да не са синдикални членове. Поради това за нас от КНСБ е важно да Ви предоставим възможност да споделите Вашите  оценки, нагласи и очаквания. Допитванията до Вас са важен и ценен ориентир в нашата синдикална работа. Чрез тях ние ще можем да планираме по-адекватно своите политики и действия в интерес на развитието на индустриалната демокрация в България.  

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Дейности

Социален диалог

При защита правата и интересите на българските работници и служители КНСБ използва различни подходи като социалният диалог.

Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:

Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:

Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:

Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:

Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:

Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

Изследователска дейност

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) -е изследователско звено на  Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от научни сътрудници и изследователи.

Международна дейност

Други дейности


On-line

ПРИЕМНА


Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често, когато се полага труд,  се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания и експертни мнения за да може всеки от нас да вземе най-доброто решение.

Целта на нашата приемна е да помогне на всички, които имат нужда от консултантска помощ в областта на:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност

Приемната работи на два режима:

 • Безплатен за синдикални членове
 • Платен за нечленуващи в синдиката

Само до 30 ноември 2021 с промо код: FREE3011 можете да зададете вашия въпрос на нашите експерти!

Стани 
синдикален
член

1.

Твоите синдикални
 права

Кои са твоите синдикални права?

2.

Как да стана
синдикален член

Избери своя вариант на членство

3.

Образци на
 документи

Документи свързани с членството