Други дейности

Освен основните направления на синдикална дейност, КНСБ развива и други активности свързани със синдикалните членове и техните семейства. Особен акцент се поставя на допълнителни инициативи свързани с децата, работническия спорт, благотворителни кампании, социални трапезарии, осигуряване на допълнителни придобивки и отстъпки за членове на синдиката и т.н.

Всичко тези усилия на КНСБ имат за цел  да направят живота на хората по-добър, по-лек и по-достоен.  

Национално взаимоспомагателна каса (НВСК)

КНСБ е организация, която е създадена от хората и за хората.  За онези свои членове, които изпитват финансови затруднения или трябва да посрещнат бъдещи потребности синдикатът създаде  Национална взаимоспомагателна каса (НВСК).

Тя е доброволно сдружение на физически лица, което предоставя парични взаимопомощи на своите членове. Взаимопомощите се отпускат при изключително благоприятни условия, защото касата не работи с цел печалба и не разпределя дивиденти.

Срокът за възстановяване на отпуснатите суми е 24 месеца.  Членовете на касата имат възможност да правят онлайн справки по всяко време и да заявяват желанието си за отпускане на взаимопомощ.

март 21, 2018

– Г-жо Такева, какво представлява Националната взаимоспомагателна каса?

Благотворителен фонд „проф.д-р. Желязко Христов, д.м.”

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” е сдружение с нестопанска цел и функционира от 1997 г., когато сдружението е регистрирано с наименованието „Да запазим децата” и председател на УС – проф. д-р Желязко Христов”. След кончината на лидера на КНСБ, в негова памет, сдружението се преименува на негово име. За председател на УС е избран настоящият президент на КНСБ - Пламен Димитров. В сдружението членуват 98 физически лица и 3 юридически лица.

Благотворителният фонд е вписан в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието, като организация осъществяваща обществено полезна дейност.

Съгласно чл. 32., ал. 3 и 4 от Устава на благотворителния фонд, Управителният съвет е в състав от 12 члена. Членовете на УС се избират по предложение на Координационния съвет на КНСБ, като се включват: Конгресното ръководство на КНСБ – Президента и Вицепрезидентите на синдиката и  представители на основните членове на КНСБ.

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” изпълнява своята дейност, придържайки се към основните цели, зададени в неговия Устав:

 • Подкрепа на уязвими лица от обществото,
 • Социална интеграция и личностна реализация,
 • Осигуряване на условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в България, 
 • Да предизвика публичен интерес към духовните ценности, нагласите и моделите на поведение на децата;
 • Насърчаване развитието на таланта на децата;
 • Екологично образование и възпитание.  

 За постигане на своите цели сдружението организира ежегодно различни инициативи като:

 • Стипендии на деца, които са загубили родител при трудова злополука - В продължение на 23 години се изплащат стипендии на деца, на които родителите са загинали при трудова злополука.  Загиналите са миньори, полицаи, учители, шофьори, железничари и др., част от тях синдикални членове. Децата получават по 50 лв. на месец докато завършат средното си образование. По настояще стипендиантите на благотворителния фонд са 38;
 • Организиране на целеви кампании по набиране на средства в подкрепа на синдикални членове при нужда от лечение на живото застрашаващо заболяване;
 • Организиране на благотворителни кампании, концерти, изложби, премиери на книги и др. за набиране на необходимите средства и оказване на финансова подкрепа на нуждаещите се;

Кампании

Благотворителна DMS кампания „Помогни на дете” -  На 28 април 2018 г., във връзка с отбелязването на Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки, стартира благородната инициатива на КНСБ, в подкрепа на деца, които са загубили своите родители на работното си място. Беше активиран DMS номер за набиране на финансови средства за децата-стипендианти на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов”. Средствата се набират чрез съобщения с текст DMS POMOGNI на 17 777. Цената на 1 SMS е 1 лв. Кампанията продължава да бъде активна.

При желание за ежемесечно участие в кампанията, може да се направи абонамент за месечно дарение в размер на 2 лв. или 5 лв. След еднократен SMS ще получите автоматично от системата въпрос дали желаете да се абонирате за месечни дарения. В случай, че имате желание да помагате ежемесечно, следва да отговорите с „DA” на латиница. За да се прекрати абонамент е необходимо да се изпрати SMS с текст „STOP” на латиница към номер 17 777, след което ще получите потвърждаващ SMS за преустановения абонамент.

От дарения в рамките на Кампания „Помогни на дете“ са получени 12 хил. лв. за стипендиантите на фонда. Средно годишно са необходими по 25 хил. лв. на година за месечните стипендии на децата на загинали при трудова злополука.

Национална благотворителна кампания „НЕ СИ САМ“ – В отговор на  безпрецедентната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и отражението на заразата върху съдбите на синдикалните членове и трудовите хора, на 1 май -  Ден на труда и работническата солидарност КНСБ, нейните основни членове и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” стартираха национална благотворителна кампания „НЕ СИ САМ”. Целта на кампанията е да се подкрепят синдикални членове, засегнати от вируса COVID-19.

„Обществени трапезарии“   се осъществяваше до 2020 г. В продължение на повече от 20 години КНСБ подкрепяше уязвими граждани от обществото, като предоставяше безплатна храна за обяд. От 2008 г. до 2020 г. социалната услуга се предоставяше на потребителите през БФ „Проф. д-р Желязко Христов“. До 2020 г. средно на година по 350 нуждаещи се от помощ граждани с минимални доходи или липса на доходи в 12 обществените трапезарии получаваха безплатно храна за обяд всеки делничен ден. Финансирането се осигуряваше по програма на Министерство на труда и социалната политика -  Фонд „Социална закрила”.  Дейностите по социалната програма се осъществяваха със съдействието на Регионалните съвети на КНСБ и Дирекциите „Социално подпомагане” в съответните региони.

Международен детски етнофестивал „ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА”От 20 години, КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” организират Международен детски етнофестивал, който се провежда всяка година на 31 май и 1 юни в Летния театър на китното селище Минерални бани, Хасковско. Фестивалът е посветен на 1-ви юни - Международния ден на детето. 

През изминалите години на фестивалната сцена са се представяли състави и изпълнители от Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Гърция, Македония, Молдова, Индия, Полша, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватска и от всички региони на България.

При желание да подкрепите дейност на Благотворителен фонд „Желязко Христов“, може да го направите като направите дарение по следната банкова сметка:

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“
IBAN: BG34UNCR76301010291100
BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк

Основание за превода:

Може да изберете – „стипендии за деца без родители“, „подкрепа на талантливи деца“, „детски етнофестивал“, Кампания „НЕ СИ САМ“, „помощ за синдикален член в беда“

Лице за контакт: Рени Джагалова – Секретар, телефон: 02/4010423; 0884458554

Благотворителност

декември 19, 2023

КНСБ проведе благотворителен турнир по шах в подкрепа

ноември 10, 2022

Екипът на Регионалната структура на КНСБ-Пловдив посети кметството

февруари 28, 2022

От няколко дни в Украйна се води жестока

април 26, 2021

КНСБ дарява 310 козунака и 2000 свещички в

Социални трапезарии

ноември 17, 2020

В дни на световна пандемия, довела до риск

май 18, 2020

Във връзка с обявеното санитарно извънредно положение и

декември 20, 2018

В продължение на повече от 20 години, КНСБ

Детски етнофестивал

юни 3, 2024

Танцов състав “Чудесия” от град Пазарджик спечели голямата

май 31, 2024

Двадесет и първото издание на Международния детски етнофестивал

април 2, 2024

Броени дни остават до крайния срок за регистрация

Работнически спорт

Още в първите години на прехода, КНСБ започна да полага усилия за възстановяване на работническия спорт като средство за поддържане на физическа активност, здраве, дълголетие и намаляване на трудовия травматизъм.  Днес все повече организации и компании се включват в развитието на спорта на работниците и служителите като отчитат неговата уникална функция и положителни ефекти като:

 • Здравен – подобрява здравословното състояние и качество на живот  на спортуващите;
 • Социален –възпитава качества като толерантност, ненасилие, превенция срещу употреба на наркотици;
 • Образователен – развива личностните качества;
 • Възстановителен – спортът през почивното време гарантира индивидуално и колективно развлечение.

От самото начало КНСБ реализира политиката си в областта на работническия спорт  с подкрепата на своите федерации, синдикати, съюзи, регионални структури и особено с активното съдействие на Българската работническа федерация "Спорт и здраве" и нейните регионални спортни клубове.

Заедно организираме  и провеждаме редица спортни събития, сред които национални спартакиади, международни фестивали и световни работнически спортни игри от календара на Международната конфедерация за работнически спорт (CSIT) с постоянното участие на отбори от Америка, Азия, Африка и Европа.

юни 26, 2024

Седмите отраслови работнически спорни игри на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП) се проведоха  в

юни 11, 2024

Юбилейният Двадесети спортен фестивал с международно участие се проведе от 5 до 9 юни в к.к. “Св. Св.

май 17, 2024

Деветите работнически спортни игри се проведоха в Стара Загора в подкрепа на българската енергетика и въгледобив. Открити бяха

април 29, 2024

Традиционните Първомайски спортни игри се проведоха на 28 април на спортните площадки на СУ ”Сава Доброплодни” в Шумен.

април 27, 2024

За 15-и пореден път на стадион „Осогово“ в Кюстендил на 27 април се проведе Традиционният турнир по футбол

април 26, 2024

Работнически турнир по мини футбол организират Регионалният съвет на КНСБ и община Кюстендил. Той ще се проведе утре,

Младежки дейности

Младежки форум 21 век

Сдружение с нестопанска цел Младежки форум 21 век е младежка неправителствена организация, учредена на 1 ноември 1999 г. по инициатива на КНСБ и група млади синдикалисти. Сдружението е пълноправен член на Младежките комитети на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), Паневропейския регионален съвет (PERC), както и на Национален младежки форум – България (НМФ).