Други дейности

Освен основните направления на синдикална дейност, КНСБ развива и други активности свързани със синдикалните членове и техните семейства. Особен акцент се поставя на допълнителни инициативи свързани с децата, работническия спорт, благотворителни кампании, социални трапезарии, осигуряване на допълнителни придобивки и отстъпки за членове на синдиката и т.н.

Всичко тези усилия на КНСБ имат за цел  да направят живота на хората по-добър, по-лек и по-достоен.  

Национално взаимоспомагателна каса (НВСК)

КНСБ е организация, която е създадена от хората и за хората.  За онези свои членове, които изпитват финансови затруднения или трябва да посрещнат бъдещи потребности синдикатът създаде  Национална взаимоспомагателна каса (НВСК).

Тя е доброволно сдружение на физически лица, което предоставя парични взаимопомощи на своите членове. Взаимопомощите се отпускат при изключително благоприятни условия, защото касата не работи с цел печалба и не разпределя дивиденти.

Срокът за възстановяване на отпуснатите суми е 24 месеца.  Членовете на касата имат възможност да правят онлайн справки по всяко време и да заявяват желанието си за отпускане на взаимопомощ.

март 21, 2018

– Г-жо Такева, какво представлява Националната взаимоспомагателна каса?

Благотворителен фонд „проф.д-р. Желязко Христов, д.м.”

Сдружение с нестопанска цел „Да запазим децата” функционира от 15 октомври 1997 г., когато е вписано в регистъра на Софийски градски съд, под фирмено дело 4149/1997 г., с председател на Управителния съвет - проф.д-р Желязко Христов, д.м.

От 2008 г. сдружение „Да запазим децата” е вписано в Централния регистър при Министерство на правосъдието за осъществяване на общественополезна дейност.

Наименованието на сдружението беше променено на „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”, на основание решение от 18.02.2011 г. на Общото събрание, в памет на проф. д-р Желязко Христов, д.м. – лидер на КНСБ и председател на УС на сдружението до 2010 г.

От 2011 г. председател на УС на  Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” е президентът на КНСБ - Пламен Димитров.

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” осъществява своята дейност, съобразно поставените цели и приоритети, в посока подкрепа на уязвими лица от обществото, социална интеграция и личностна реализация, осигуряване на условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в България,  да предизвика публичен интерес към духовните ценности, нагласите и моделите на поведение на децата; насърчаване развитието на таланта на децата и тяхното израстване в среда на толерантност към различните културни и духовни ценности; екологично образование и възпитание.

По-голяма част от дейностите на благотворителния фонд са с постоянен характер и се извършват всяка година.

Направленията, в които работи благотворителният фонд са Социални дейности и Културно-образователни дейности:

Социални дейности:
Обществени трапезарии - Бедността е бреме, което тегне над българския народ и с годините проблемите се задълбочават.  78 % от домакинствата в България живеят под прага на бедност. В продължение на повече от 20 години КНСБ работи по програма за обществени трапезирии на Фонд „Социална закрила” в подкрепа на лица в неравностойно положение и в риск от социално изключване, поради нисък жизнен стандарт. Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” съвместно с КНСБ предоставят социалната услуга от 12 години по проект за обществени трапезарии „Кухни спасение”. В разкритите обществени трапезарии лица с минимални доходи или липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, скитащи и бездомни лица получават безплатна храна за обяд. По настояще в 12 обществени трапезарии 351 потребителя получават социалната услуга през цялата година. 

Стипендии на деца, които са загубили родител при трудова злополука - В продължение на повече от 20 години се подпомагат деца, на които родителите са загинали при трудова злополука, като се изплащат месечни стипендии до завършване на средно образование. Всяка година абитуриентите получават еднократни помощи за официални облекла. Към момента 37 деца, загубили родител при трудова злополука получават стипендия по 50 лв. на месец.

Благотворителни мероприятия, изложби и концерти:
Организират се благотворителни изложби, премиери на книги, концерти и базари с цел набиране на целеви финансови средства за изплащане на стипендии на децата, които подпомагаме;
Подкрепяме инициативи, насочени към образованието, социалните дейности, подпомагане на бивши и настоящи синдикални членове.

Културно-образователни дейности
Детски Етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа”
От 2001 г. всяка година на 31 май и 1 юни в Летния театър на красивото родопско селище Минерални бани, Хасковска област се организира Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа” по идея на проф. д-р Желязко Христов”. Фестивалът е посветен на 1-ви юни – Международен ден на детето.
На фестивалната сцена се представят изпълнители от територията на цяла България и от чужбина – Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония, Турция, Хърватия, Полша, Молдова, Индия.
Участниците в детския етнофестивал са певци, инструменталисти и танцьори от 5 до 18 годишна възраст. Всяка година посрещаме около 2000 деца-участници във фестивала, придружители и гости на детския празник.
Основната идея на етнофестивалът е единство и общо бъдеще на Балканите и Европа, толерантност между етносите, уважение към различните духовни и културни ценности.
Медийни партньори на събитието са Българска национална телевизия и БНР Радио Благоевград.
Паралелно с концертната програма се представят традиционни български занаяти, организират се кулинарни конкурси и други развлекателни занимания за децата;

Други мероприятия за детско творчество - организират се и други конкурси за детско творчество, подкрепяни са инициативи насочени към талантливи деца в областта на изобразителното изкуство, музикалното и танцово изкуство.

За контакт:
Рени Джагалова
Телефон: 024010423; 0884458554
Адрес: 1040 София, КНСБ, пл. „Македония” № 1, ет. 9

Благотворителност

април 26, 2021

КНСБ дарява 310 козунака и 2000 свещички в

февруари 26, 2021

Регионалният съвет на КНСБ – Габрово дари над

декември 11, 2020

Благотворителна кампания набира средства за децата на лекари,

Социални трапезарии

ноември 17, 2020

В дни на световна пандемия, довела до риск

май 18, 2020

Във връзка с обявеното санитарно извънредно положение и

декември 20, 2018

В продължение на повече от 20 години, КНСБ

Детски етнофестивал

юни 1, 2021

В много страни от света днес се отбелязва

февруари 4, 2021

Безименна улица в курортния център Минерални бани ще

април 2, 2020

Поради извънредна ситуация, породена от пандемията COVID –

Работнически спорт

Още в първите години на прехода, КНСБ започна да полага усилия за възстановяване на работническия спорт като средство за поддържане на физическа активност, здраве, дълголетие и намаляване на трудовия травматизъм.  Днес все повече организации и компании се включват в развитието на спорта на работниците и служителите като отчитат неговата уникална функция и положителни ефекти като:

  • Здравен – подобрява здравословното състояние и качество на живот  на спортуващите;
  • Социален –възпитава качества като толерантност, ненасилие, превенция срещу употреба на наркотици;
  • Образователен – развива личностните качества;
  • Възстановителен – спортът през почивното време гарантира индивидуално и колективно развлечение.

От самото начало КНСБ реализира политиката си в областта на работническия спорт  с подкрепата на своите федерации, синдикати, съюзи, регионални структури и особено с активното съдействие на Българската работническа федерация "Спорт и здраве" и нейните регионални спортни клубове.

Заедно организираме  и провеждаме редица спортни събития, сред които национални спартакиади, международни фестивали и световни работнически спортни игри от календара на Международната конфедерация за работнически спорт (CSIT) с постоянното участие на отбори от Америка, Азия, Африка и Европа.

юни 3, 2021

Шести Работнически спортни игри се проведоха на 29 и 30 май на общинските спортни площадки зад Централна поща

септември 3, 2020

На тържествена церемония в сряда бе открита официално Шестнадесетата спартакиада на учителите. Тя се провежда от 1 до 6

юни 6, 2019

Над 1300 души ще вземат участие в най-голямото спорно събитие на Балканите – 16-тото издание на международния работнически

август 29, 2016

За пета поредна година КНСБ в Шумен провежда есенни работнически игри. Над 150 работници и служители във фирми

Младежки дейности