Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Колеж за работническо обучение. Той е създаден през 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб.

Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите.

Колежът организира:

  • присъствено и дистанционно обучение
  • обучение по ключови компетентности
  • езикови курсове
  • синдикално обучение
  • професионално образование и обучение
  • кариерно ориентиране, информиране и консултиране

септември 17, 2021

Дистанционно обучение „Управление на проектни дейности за синдикални и работодателски организации на регионално ниво – част 1“ започва

септември 10, 2021

Дистанционно обучение на тема “Пазар на труда” започва от понеделник, 13 септември. То е насочено към новоизбрани

август 30, 2021

Регионалният съвет на КНСБ – Разград връчи в средата на август удостоверения за професионално обучение на 95

юли 27, 2021

Регионалният съвет на КНСБ – Варна раздаде удостоверения за професионално обучение на 30 безработни лица от общините