Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Колеж за работническо обучение. Той е създаден през 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб.

Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите.

Колежът организира:

  • присъствено и дистанционно обучение
  • обучение по ключови компетентности
  • езикови курсове
  • синдикално обучение
  • професионално образование и обучение
  • кариерно ориентиране, информиране и консултиране

януари 18, 2024

Над 140 учители от област Бургас участват в обучението по националната образователна кампания на КНСБ и СБУ

януари 15, 2024

Днес, 15 януари, в Благоевград се проведе обучение на тема „Делегирани бюджети в предучилищното и училищното образование”.

декември 29, 2023

Конфедерацията на независимите синдикати в България бе одобрена за Доставчик на обучение в започналата преди дни процедура

май 23, 2023

Използването на динамично развиващите се дигитални инструменти, приложения и системи е ключово за адаптирането към съвременните изисквания