Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Колеж за работническо обучение. Той е създаден през 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб.

Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите.

Колежът организира:

  • присъствено и дистанционно обучение
  • обучение по ключови компетентности
  • езикови курсове
  • синдикално обучение
  • професионално образование и обучение
  • кариерно ориентиране, информиране и консултиране

февруари 2, 2023

Дистанционно обучение на тема „Пазар на труда“ започва на 6 февруари 2023 г. Курсът е безплатен за синдикални

януари 19, 2023

Дистанционно обучение на тема „Трудови и осигурителни отношения“ започва на 23 януари 2023 г. Курсът е безплатен

ноември 22, 2022

Дистанционни обучения на тема “Индустриални отношения”, Модул 5 „Колективни трудови спорове“ и Модул 6 „Икономика, социална политика

ноември 15, 2022

Дистанционно обучение на тема „Индустриални отношения“, Модул 4 „Колективно трудово договаряне“ започва на 21 ноември 2022 г.