Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Колеж за работническо обучение. Той е създаден през 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб.

Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите.

Колежът организира:

  • присъствено и дистанционно обучение
  • обучение по ключови компетентности
  • езикови курсове
  • синдикално обучение
  • професионално образование и обучение
  • кариерно ориентиране, информиране и консултиране

юни 18, 2021

Дистанционен курс “Безопасност и здраве на работното място” започва от 21 юни. То е насочено към новоизбрани синдикални председатели

юни 11, 2021

Дистанционно обучение на тема “Пазар на труда” започва от 14 юни. То е безплатно и е насочено

юни 4, 2021

В края на месец май 2021 г. КНСБ – Дупница започна обучения на 30 безработни лица, разделени

юни 4, 2021

Дистанционно обучение „Визия, мисия, цели и перспективи на КНСБ“ започва от 7 юни. Обучението е безплатно и е насочено