Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Колеж за работническо обучение. Той е създаден през 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб.

Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите.

Колежът организира:

  • присъствено и дистанционно обучение
  • обучение по ключови компетентности
  • езикови курсове
  • синдикално обучение
  • професионално образование и обучение
  • кариерно ориентиране, информиране и консултиране

януари 7, 2021

Дистанционно обучение на тема „Колективно трудово договаряне“ започва от 11 януари. То е насочено към заети лица

януари 4, 2021

Дистанционно обучение „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от днес. То е насочено към заети лица и

януари 4, 2021

Дистанционно обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от днес. Курсът е насочен

декември 13, 2020

Дистанционно обучение по модул Специфики в колективното трудово договаряне на тема: „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез