Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Колеж за работническо обучение. Той е създаден през 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб.

Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите.

Колежът организира:

  • присъствено и дистанционно обучение
  • обучение по ключови компетентности
  • езикови курсове
  • синдикално обучение
  • професионално образование и обучение
  • кариерно ориентиране, информиране и консултиране

май 23, 2023

Използването на динамично развиващите се дигитални инструменти, приложения и системи е ключово за адаптирането към съвременните изисквания

март 29, 2023

Областният координатор на КНСБ в град Варна Анна Ковачева и експертите от регионалния съвет със съдействието на

февруари 2, 2023

Дистанционно обучение на тема „Пазар на труда“ започва на 6 февруари 2023 г. Курсът е безплатен за синдикални

януари 19, 2023

Дистанционно обучение на тема „Трудови и осигурителни отношения“ започва на 23 януари 2023 г. Курсът е безплатен