Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Колеж за работническо обучение. Той е създаден през 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб.

Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите.

Колежът организира:

  • присъствено и дистанционно обучение
  • обучение по ключови компетентности
  • езикови курсове
  • синдикално обучение
  • професионално образование и обучение
  • кариерно ориентиране, информиране и консултиране

април 14, 2021

Представители на КНСБ, на БСК и на областната и общинската администрация от Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София могат да се

април 9, 2021

Дистанционно обучение на тема „Заетост и безработица“ започва от 12 април. Курсът е насочен към заети лица

март 30, 2021

Дистанционен курс „Дигитални умения за партньорство“ ще се проведе през април. Той е насочен към представители на

март 25, 2021

Безплатно онлайн обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от 29 март,