Обучение

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение

Колеж за работническо обучение. Той е създаден през 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб.

Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите.

Колежът организира:

  • присъствено и дистанционно обучение
  • обучение по ключови компетентности
  • езикови курсове
  • синдикално обучение
  • професионално образование и обучение
  • кариерно ориентиране, информиране и консултиране

септември 9, 2022

Онлайн курс “Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво” стартира от 4 октомври. Той е безплатен

юни 21, 2022

Дистанционно обучение на тема „Управление на проектни дейности от синдикалисти и работодатели на регионално ниво – част 1“

май 25, 2022

Курс по Английски език за социален диалог 2 започва от 31 май. Той е разработен за целите на

март 17, 2022

Дистанционно обучение на тема Индустриални отношения, Модул 6 „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от 21 март.