Международна дейност

От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и се присъедини към световната синдикална общност от над 200 000 000 работници и служители.

През следващите години КНСБ се утвърди като малък, но активен и уважаван участник в международните  процеси на диалога и в борбата за утвърждаване на международните трудови стандарти за защита свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне.

Отстоявайки принципа на синдикална солидарност КНСБ получава сериозна международна подкрепа при  защита правата и интересите на хората на наемния труд в България.

ноември 22, 2022

Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе избран от Генералния съвет на Международната конфедерация на труда за председател

ноември 21, 2022

Лука Визентини бе избран за генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите от делегатите на Петия Световен

ноември 19, 2022

Колективните трудови договори са основен инструмент за повишаване на работните заплати. Въпросът за колективното договаряне трябва да

ноември 17, 2022

Стотици жени, синдикални лидери от цял свят, се събраха на 16 ноември в Мелбърн, Австралия, за заключителното