Международна дейност

От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и се присъедини към световната синдикална общност от над 200 000 000 работници и служители.

През следващите години КНСБ се утвърди като малък, но активен и уважаван участник в международните  процеси на диалога и в борбата за утвърждаване на международните трудови стандарти за защита свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне.

Отстоявайки принципа на синдикална солидарност КНСБ получава сериозна международна подкрепа при  защита правата и интересите на хората на наемния труд в България.

декември 13, 2021

“Социалният договор предполага, че работниците трябва да могат да живеят от работата, която извършват. Добавената стойност, която

декември 8, 2021

TUC – националният конгрес на синдикатите във Великобритания, публикува на интернет страницата си информация на български език

декември 5, 2021

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) проведе  25-тата юбилейна конференция на NETLEX в Париж на 2 и 3

ноември 25, 2021

Преди COVID-19 имаше огромна концентрация на богатство, докато по-голямата част от човечеството се бореше с ниски доходи,