Международна дейност

От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и се присъедини към световната синдикална общност от над 200 000 000 работници и служители.

През следващите години КНСБ се утвърди като малък, но активен и уважаван участник в международните  процеси на диалога и в борбата за утвърждаване на международните трудови стандарти за защита свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне.

Отстоявайки принципа на синдикална солидарност КНСБ получава сериозна международна подкрепа при  защита правата и интересите на хората на наемния труд в България.

декември 7, 2023

На 2 и 3 декември в Истанбул се проведе 21-вият редовен конгрес на DİSK Birleşik Metal İŞ

ноември 28, 2023

КНСБ изпрати писмо в подкрепа на синдикалните организации в Чехия, които призоваха днес към масови стачни действия

ноември 15, 2023

Конференция на NETLEX, мрежата от синдикални правни експерти на ЕКП, се проведе в Братислава на 9 и

ноември 11, 2023

Управителният съвет на МОТ, който проведе своята 349-а сесия в Женева, взе късно вчера (10 ноември) историческо