Международна дейност

От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и се присъедини към световната синдикална общност от над 200 000 000 работници и служители.

През следващите години КНСБ се утвърди като малък, но активен и уважаван участник в международните  процеси на диалога и в борбата за утвърждаване на международните трудови стандарти за защита свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне.

Отстоявайки принципа на синдикална солидарност КНСБ получава сериозна международна подкрепа при  защита правата и интересите на хората на наемния труд в България.

април 26, 2024

Основният въпрос в плановете за справедлив преход е създаването на нови работни места. В противен случай ще

април 24, 2024

Президентът на КНСБ Пламен Димитров ще участва в първата Глобална среща на върха на Международната агенция по

април 19, 2024

КНСБ изразява пълната си подкрепа и солидарност със синдикатите в Беларус и призовава за освобождаване на арестуваните

април 17, 2024

Бъдещето на Европейския съюз трябва да се гради върху социалния прогрес, включително качествени работни места и справедливо