Международна дейност

От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и се присъедини към световната синдикална общност от над 200 000 000 работници и служители.

През следващите години КНСБ се утвърди като малък, но активен и уважаван участник в международните  процеси на диалога и в борбата за утвърждаване на международните трудови стандарти за защита свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне.

Отстоявайки принципа на синдикална солидарност КНСБ получава сериозна международна подкрепа при  защита правата и интересите на хората на наемния труд в България.

май 25, 2023

Европа днес има нужда от индустриална политика, която да реагира бързо и да съчетава зеления преход с

май 23, 2023

Спешно се нуждаем от директива на ЕС относно алгоритмичните системи на работното място. Последните развития в тази

май 23, 2023

15-ият конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) започна днес в Берлин и ще продължи до петък,

април 26, 2023

Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе избран за член на Бюрото на Европейския икономически и социален комитет