Международна дейност

От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и се присъедини към световната синдикална общност от над 200 000 000 работници и служители.

През следващите години КНСБ се утвърди като малък, но активен и уважаван участник в международните  процеси на диалога и в борбата за утвърждаване на международните трудови стандарти за защита свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне.

Отстоявайки принципа на синдикална солидарност КНСБ получава сериозна международна подкрепа при  защита правата и интересите на хората на наемния труд в България.

януари 14, 2021

Работещите от вкъщи се нуждаят от по-добра защита. Проблемът се разраства, тъй като броят им се увеличи

декември 3, 2020

В резултат на ковид пандемията през първите шест месеца на тази година средните заплати падат или растат

декември 3, 2020

Становище за необходимостта да се гарантират правата на хората с увреждания при гласуването на изборите за Европейски

ноември 26, 2020

КНСБ изпрати днес писмо до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева по повод кампания на