Международна дейност

От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и се присъедини към световната синдикална общност от над 200 000 000 работници и служители.

През следващите години КНСБ се утвърди като малък, но активен и уважаван участник в международните  процеси на диалога и в борбата за утвърждаване на международните трудови стандарти за защита свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне.

Отстоявайки принципа на синдикална солидарност КНСБ получава сериозна международна подкрепа при  защита правата и интересите на хората на наемния труд в България.

юни 30, 2022

Това, върху което синдикатите в Европа все още не работят, е постигането на взаимно признаване на синдикалното

юни 12, 2022

Постигнато бе споразумение Международната организация на труда да направи изследвания и оценки, за да допринесе за по-доброто

юни 7, 2022

Социалният диалог и по-специално колективното договаряне е от решаващо значение за повишаване на качеството на заетостта, както

юни 1, 2022

Твърде малко държави прилагат макроикономически политики, ориентирани към заетостта, и за съжаление и днес стратегиите за растеж