Международна дейност

От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и се присъедини към световната синдикална общност от над 200 000 000 работници и служители.

През следващите години КНСБ се утвърди като малък, но активен и уважаван участник в международните  процеси на диалога и в борбата за утвърждаване на международните трудови стандарти за защита свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне.

Отстоявайки принципа на синдикална солидарност КНСБ получава сериозна международна подкрепа при  защита правата и интересите на хората на наемния труд в България.

април 12, 2021

Политиките за възстановяване от ковид кризата трябва да бъдат ориентирани към човека и да се занимават с

април 9, 2021

Брюксел ще подкрепи инициативата на САЩ за налагане на глобален минимален корпоративен данък, обяви преди дни говорителят

април 8, 2021

Всяка държава-членка на ЕС е била принудена да предприеме спешни реформи на своите социални системи заради пандемията

април 1, 2021

Международната организация на труда направи значителна крачка към превръщането на здравословните и безопасни условия на труд в