Международна дейност

От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и се присъедини към световната синдикална общност от над 200 000 000 работници и служители.

През следващите години КНСБ се утвърди като малък, но активен и уважаван участник в международните  процеси на диалога и в борбата за утвърждаване на международните трудови стандарти за защита свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне.

Отстоявайки принципа на синдикална солидарност КНСБ получава сериозна международна подкрепа при  защита правата и интересите на хората на наемния труд в България.

март 27, 2022

Управителният съвет на Международната организация на труда прие на 24 март резолюция, с която призова Руската федерация

февруари 24, 2022

Уважаеми колеги и приятели синдикалисти,  КНСБ се присъединява чрез гласа на своите над 270 000 членове в

декември 13, 2021

“Социалният договор предполага, че работниците трябва да могат да живеят от работата, която извършват. Добавената стойност, която

декември 8, 2021

TUC – националният конгрес на синдикатите във Великобритания, публикува на интернет страницата си информация на български език