Конгресно ръководство

Пламен Димитров
Президент на КНСБ
София, пл. Македония 1, ет. 11
+359 4010 505; +359 884 117 802
pldimitrov@citub.net

Огнян Атанасов
Вицепрезидент на КНСБ
'Социална защита, безопасност и здраве при работа. Справедлив зелен преход и екология'
София, пл. Македония 1, ет. 8
+359 4010 452;
oatanasov@citub.net

Тодор Капитанов
Вицепрезидент на КНСБ
'Правна закрила, КТД и колективни трудови спорове'
София, пл. Македония 1, ет.8
+359 4010 577
tkapitanov@citub.net

Даниела Алексиева
Вицепрезидент на КНСБ
'Организационно развитие, координация и комуникация'
София, пл. Македония 1, ет.10
+359 4010 690
dalexieva@citub.net