Конгресно ръководство

Пламен Димитров
Президент на КНСБ
София, пл. Македония 1, ет. 11
+359 4010 505; +359 884 117 802
pldimitrov@citub.net

Иван Кокалов
Вицепрезидент на КНСБ
'Социална защита, безопасност и здраве при работа'
София, пл. Македония 1, ет. 8
+359 9877 005;
+359 4010 445/ 446;
+359 884 117 805
ikokalov@citub.net

Чавдар Христов
Вицепрезидент на КНСБ
'Правна закрила на труда и КТД'
София, пл. Македония 1, ет.8
+359 4010 575
chhristov@citub.net

Пламен Нанков
Вицепрезидент на КНСБ
'Организационно развитие, координация и комуникация. Защита на синдикални права и трудови конфликти.'
София, пл. Македония 1, ет.10
+359 4010 405
plnankov@citub.net