МКП: Здравето и безопасността на работното място да станат основно трудово право

Международната конфедерация на профсъюзите настоява МОТ да приеме здравето и безопасността на работното място за основно трудово право. Това е толкова важно, колкото свободата на сдружаване и премахването на принудителния и детския труд, както и дискриминацията при наемане на работа, каза генералният секретар на МКП Шарън Бъроу.

Тя припомни, че вече изминаха три години от приемането на Декларацията за 100-годишнината на МОТ през 2019 г., с която е постигнато съгласие и се заявява, че това ще бъде направено. “През това време около 8,1 милиона души са починали вследствие на трудови злополуки, а още повече се налага да се борят с променящи живота им наранявания и заболявания, защото работодателят не ги е защитил”, посочват от МКП.

„Пандемията от COVID-19 показа без съмнение, че работещите хора не могат повече да чакат. Смъртните случаи на работното място са предотвратими, а последните данни показват, че работник умира поне веднъж на всеки десет секунди. Приемайки безопасността на работното място като основно право, МОТ може да започне намаляването на този ужасяващ брой смъртни случаи и наранявания“, каза още Бъроу.

Международната конфедерация призовава правителствата да предприемат действия чрез:

  • ратифициране и прилагане на основните конвенции на МОТ за здраве и безопасност;
  • ратифициране и прилагане на всички секторни и касаещи опасности конвенции;
  • създаване на национални органи за здраве и безопасност, обединяващи синдикатите и представителите на работодателите;
  • изискване за служби по трудова медицина навсякъде и подходящи обезщетения, включително признаването на COVID-19 като професионална болест.

Бъроу заяви, че работодателите трябва да поемат отговорност за оценката и премахването на рисковете на работното място и по веригите за доставки, както и да се консултират със синдикатите с цел превенция чрез комитети и групи по условия на труд.

„Нужно е МОТ да направи повече и да се справи с предизвикателства, като стреса на работното място и мускулно-скелетните нарушения. Необходима е и конвенция относно биологични опасности, сред които COVID-19. Спешно е той да бъде признат като заплаха на работното място. Здравето и безопасността трябва да бъдат първи приоритет на работа, а не рядко зачекван вторичен проблем“, категорична е още Бъроу.

От МКП подеха кампания здравето и безопасността на работното място да бъдат признати за основно право в тазгодишния Международен ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки и професионални болести – 28 април.

Мотото на кампанията през миналата година също бе посветено на проблема. Тогава КНСБ изпрати писмо до министъра на труда и социалната политика, с което призовава България да подкрепи решение за включване на безопасните и здравословни условия на труд в рамката на основните принципи и права на труда. Това  би подобрило прилагането на международните стандарти за здраве и безопасност в националното законодателство и практика. Повече от година КНСБ настоява и за признаване на COVID-19 като професионална болест.