Тревожна статистика: Ръст на смъртните случаи при трудови злополуки. КНСБ апелира за мерки

По оперативна информация на НОИ през 2023 година у нас са регистрирани 87 смъртни случая при трудови злополуки, или с 3 повече спрямо 2022 г. През миналата година най-много смъртни случаи има в сектор... Вижте повече »

ЕКП: Азбестът още убива, ЕК не изпълни обещанието за безопасното му отстраняване от сградите

Европейската комисия разполага с едва четири месеца, за да изпълни обещанието си за законодателна инициатива за проверка на сградите за наличие на азбест и безопасното му отстраняване. Това напомнят от Европейската конфедерация... Вижте повече »

Предизвикателствата пред безопасните условия на труд в дигиталната ера бяха обсъдени на форум

Предизвикателствата и възможностите за гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в дигиталната ера и добрите практики, свързани с прилагането на технологиите в различни сектори, бяха обсъдени на конференция днес, организирана... Вижте повече »

Управителният съвет на МОТ одобри Глобална стратегия за безопасност и здраве при работа за 2024-2030 г.

Глобалната стратегия за безопасност и здраве при работа за периода 2024-2030 г. и план за действие за нейното изпълнение бяха одобрени от Управителния съвет на МОТ в рамките на провеждащата се от... Вижте повече »

През октомври отбелязваме Европейската седмица за безопасност и здраве при работа

През месец октомври традиционно агенцията на ЕС за популяризиране на безопасността и здравето при работа EU-OSHA и нейните партньори провеждат Европейска седмица с конкретна тематика и кампания, която цели повишаване на осведомеността... Вижте повече »

ФНСС започва инициатива с млади строители

По случай професионалния празник на строителя – Димитровден, Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС) подема инициатива, свързана с поредица от посещения на различни строителни площадки и обекти. Там ученици от Софийската гимназия... Вижте повече »

Приета е новата директива за азбеста, нужно е бързото и въвеждане в законодателството ни

На 3 октомври 2023 г. Европейският парламент прие новата директива относно азбеста. Това е голяма победа за строителните работници, за националните строителни синдикати и за Европейската федерация на строителите и дърводелците (EFBWW),... Вижте повече »

Огнян Атанасов пред в. “Дума”: Голяма част от трудовите злополуки не се декларират

– Г-н Атанасов, кои международни изисквания по безопасност и здраве при работа (БЗР) все още не са въведени в българското законодателство?  – Сто и десетата сесия на Международната конференция на труда през... Вижте повече »

ЕС намалява 50 пъти разрешената експозиция на азбест, но до 2029 г.

На 27 юни бе дадено съгласие за подобряване на защитата на работниците в ЕС от азбест. ЕК приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и държавите-членки, относно предложението ѝ за актуализиране на... Вижте повече »

КНСБ напомня: Високите температури при работа са опасни

Високите температури през лятото създават потенциални рискове за работниците, като най-застрашени са тези, които се трудят на открито. КНСБ напомня, че всички работници имат право на среда, в която рисковете за тяхното... Вижте повече »