Кампанията “Не си сам” подкрепи над 2500 синдикални членове, изплатени са 350 хил. лв.

Благотворителната кампания „Не си сам” продължава да помага на по-тежките случаи на заболели от ковид синдикални членове.

Към 7 юли от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ и от основните членове на КНСБ – СБУ, ФСЗ, НУС, ФСОЛП, ФНСОГСДП, НСФЕБ, ФНСЗ, са подпомогнати над 2500 синдикални членове, сред тях са и семействата на 24 починали. Общо изплатените средства са близо 350 хил. лв.

Кампанията стартира на 1 май 2020 г. Конфедерацията, нейните основни членове и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” подеха инициативата, за да подкрепят нуждаещи се от помощ членове на болнично лечение.

Към момента помощи на засегнати от ковид синдикални членове се изплащат от ФСЗ, НУС, ФНСОГСДП, НСФЕБ, ФНСЗ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” по правила, утвърдени от техните органи.

Съобразно критериите, Благотворителният фонд изплаща помощи на хоспитализирани членове на КНСБ, които нямат достъп до други фондове за подпомагане. От стартирането на кампанията до 7 юли тази година са събрани целеви дарения на стойност 79 296 лв. До момента фондът е подкрепил 910 членове на КНСБ и е изплатил 115 630 лв. по кампанията. Изплатени са помощи с 36 334 лв. повече от събраните средства, като са ползвани приходи за други дейности. През последните дни са депозирани още около 30 заявления на нуждаещи се от подкрепа, отговарящи на условията синдикални членове. Желанието ни е да помогнем на всички, отговарящи на критериите за достъп до подпомагане. Обръщаме се с молба към всеки, който желае да подкрепи благородното ни дело, да направи дарение по своя преценка по следната банкова сметка:

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“:

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк

Основание за превода: Кампания „Не си сам“

Критериите за подпомагане от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ са следните:

  1. Членство в КНСБ (удостоверява се със служебна бележка от председателя на СО);
  2. Синдикалният член, диагностициран с положителна проба за COVID – 19, да е хоспитализиран или да е преминал през болнично лечение през последния месец (прилага се епикриза или друг медицински документ, съдържащ информация за диагнозата и режима на лечение);
  3. Основният член, в който заболялото лице членува, да не разполага със солидарни фондове или други механизми за подпомагане.

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” е сдружение с нестопанска цел, вписано в Централния регистър за осъществяване на обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието.

Вярваме, че заедно можем да продължим да помагаме!