Как да стана синдикален член?

КНСБ ти предлага няколко варианта, за да станеш синдикален член:

1. Ако там, където работиш, вече има съществуваща синдикална организация на КНСБ

Това е най-бързият начин да станеш член на КНСБ. Необходимо е единствено да попълниш заявление за членство до ръководството на синдикалната организация. То от своя страна ще ти предложи и членска карта, с която ще имаш достъп до всички услуги и придобивки, предоставяни от КНСБ.

2. Ако там, където работиш, все още няма изградена синдикална организация на КНСБ

Ти можеш да бъдеш учредител на синдикална организация. За тази цел е необходимо да намериш поне още двама съмишленици сред своите колеги.

Как да създадете синдикална организация?
1) Направете учредително събрание и вземете решение за създаване на синдикална организация. Имайте предвид, че според закона единствено самостоятелно и доброволно дееспособни физически лица, работници или служители, могат да проведат такова събрание.
2) Съставете протокол от проведеното събрание, чрез който да удостоверите възникването на синдикалната организация. В него трябва да впишете имената на учредителите.
3) Вземете решение към коя федерация, синдикат или съюз, основен член на КНСБ, ще членува вашата синдикална организация. Това е необходимо, за да може интересите ви да бъдат защитавани от синдикален екип, който е най-компетентен във вашия бранш. Например, ако работите в сферата на енергетиката, изберете федерация, синдикат или съюз, основен член на КНСБ, който обединява и други синдикалисти в този бранш.
4) Изберете ръководство на синдикалната организация, което да уведоми за създаването й работодателя ви, както и ръководството на основния член на КНСБ, където синдикалната ви организация е избрала да членува.
5) Вашето членство, права и задължения на синдикални членове се осъществяват в синдикалната организация съгласно разпоредбите на уставите и вътрешноорганизационните документи на всеки основен член на КНСБ.

За повече информация и съвети за създаване на синдикална организация можеш да се свържеш със съответния основен член на КНСБ, регионален офис или централата на КНСБ.

3. Ако там, където работиш, няма изградена синдикална организация на КНСБ и не можеш да намериш съмишленици за учредяването на такава

Трябва да знаеш, че членството в КНСБ е преди всичко колективно – чрез синдикалната организация, която е основна структурна единица на всеки основен член на КНСБ. Ако членуваш в синдикална организация, можеш да ползваш всички услуги и придобивки, предоставяни от КНСБ.

Въпреки това, ако съществуват обстоятелства, които възпрепятстват създаването на синдикална организация, или не можеш да намериш съмишленици, КНСБ ти предлага да станеш синдикален член в Териториален синдикат на КНСБ. Това са структури, изградени на регионален принцип, които представляват своите членове и защитават техните права и интереси.

Членството в Териториалните синдикати е индивидуално, като членовете им получават методическа, юридическа, експертна и консултантска помощ от регионалните експертни офиси на КНСБ в цялата страна.

Ако там, където работиш, бъде създадена синдикална организация, ще е необходимо да прекратиш членството си в Териториалния синдикат и да станеш член на синдикалната организация. Ако пък там, където работиш, имаш повече от двама колеги, които членуват също в Териториален синдикат, е необходимо да прекратите членството си в него и да създадете своя синдикална организация.

За да станеш член в Териториален синдикат на КНСБ, свържи се с някой от нашите регионални офиси или с централата на КНСБ.