За една година “Не си сам” помогна на 2212 синдикални членове, изплати 311 хил. лв.

За една година благотворителната инициатива на КНСБ “Не си сам” помогна на 2212 синдикални членове, минали през изпитанието на корона вируса. Кампанията стартира на 1 май 2020 година в знак на солидарност с всички работници – членове на синдиката, които се сблъскват със заразата и имат нужда от подкрепа.

Това бе един от начините в трудния период, през който всички минаваме, конфедерацията да подаде ръка заедно с основните ѝ членове и всички дарители, които помогнаха инициатива да стартира и да продължава и до момента. Поклон за добрината!

Равносметката днес показва, че общият финансов ресурс, разпределен към заболелите членове, е в размер на 311 хил. лева. Те са изплатени от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ и от основните членове на КНСБ – СБУ, ФСЗ, НУС, ФСОЛП, ФНСОГСДП, НСФЕБ, ФНСЗ. Сред подпомогнатите, за съжаление, са и семействата на 22-ма починали.

Към момента помощи на засегнати от ковид синдикални членове се изплащат от ФСЗ, НУС, ФНСОГСДП, НСФЕБ, ФНСЗ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” по правила, утвърдени от техните органи.

В рамките на “Не си сам” Синдикатът на българските учители подпомогна 600 свои членове, хоспитализирани за лечение. От 25 януари тази година фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ пое изплащането на помощи на нуждаещи се членове на СБУ.  Така от началото на кампанията до момента са подпомогнати общо от СБУ и благотворителния фонд 762 членове на СБУ.

От стартирането на кампанията до края на месец септември 2020 г. и от 12 април 2021 г. до днес от Федерация на синдикатите от здравеопазването на КНСБ са изплатени помощи на 301 заболели от ковид синдикални членове, по правила и критерии на ФСЗ, като общият размер на изплатените помощи е в размер на 47 900 лв. От октомври 2020 г.  до април 2021 г. от БФ „Проф. д-р Желязко Христов“ са изплатени 128 помощи на членове на ФСЗ. Общият брой подпомогнати членове на ФСЗ е 429 от федерацията и благотворителния фонд.

От края на месец февруари 2021 г. Независим учителски синдикат е подкрепил 24 членове с по 150 лв., от синдиката е изплатена еднократна помощ на семейството на починал член на НУС от 300 лв. До началото на месец февруари, от БФ „Проф. д-р Желязко Христов“ са изплатени 42 помощи на членове на НУС, така общият брой на подпомогнатите членове на синдиката е 67.

ФСОГСДП е подпомогнала 182 членове с по 150 лв., като общият разход за помощи възлиза на 27 300 лв. На още двама членове на ФСОГСДП са изплатени помощи от БФ „Проф. д-р Желязко Христов“.

От началото на месец октомври 2020 г. до днес Независима синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ) е изплатила помощи на 338 членове на стойност 50 700 лв.

ФНСЗ е помогнала на 29 свои членове с общата сума от 4800 лв. Първите трима са получили по 300 лв., а останалите по 150 лв.

Съобразно утвърдените критерии за достъп до подпомагане по кампанията Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ изплаща помощи на хоспитализирани членове на КНСБ, които нямат достъп до други фондове за подпомагане чрез основния член, в който лицето членува. За целта фондът осигурява финансови средства от дарения. От стартирането на кампанията на 1 май 2020 година до 29 април тази година са набрани целеви финансови средства от 68 946 лв.

До момента Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ подкрепи 735 членове на КНСБ. Извършеният общ разход от благотворителния фонд е в размер на 98 630 лв. Изплатени са помощи с 29 684 лв. повече от събраните финансови средства, като са ползвани приходи за други дейности на фонда.

През последните дни са депозирани още около 40 заявления на нуждаещи се от подкрепа и отговарящи на условията синдикални членове. Предизвикателството да отговорим на всички нуждаещи се от помощ членове на КНСБ става все по-трудно изпълнимо, но нашето желание е да продължим да помагаме и да търсим дарения за тази цел.

Ето защо отправяме искрена молба към всеки, който желае да подкрепи благородната ни инициатива, да направи дарение. Банковата сметка на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ е:  IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк. Основание за превода: кампания „Не си сам“.

Благодарим за съпричастността!