КНСБ в Дупница проведе акция по кампанията “Да спрем рака на работното място!”

Екипът на РС на КНСБ в гр. Дупница – Тодорка Дамянова и Албена Лазарова, проведе мероприятие с цел консултация на гражданите в продължение на стартиралата през 2021 година кампания на КНСБ “Да спрем рака на работното място!”.

Предвид данните на Международната конфедерация на труда са установени около 30 вида рак, произтичащи от условията на работното място. По данни на Националния център за обществено здраве около 350 000 души са болните от рак в България, а всяка година има над 30 000 нови случая, като се смята, че засегнатите са между 2 и 8% от работещите.

Консултациите предизвикаха голям интерес сред гражданите, които задаваха интересни въпроси и изразяваха недоволство от здравната ни система, от неглижирането на профилактичните прегледи от страна на повечето работодатели, от неосигуряването на здравословни и безопасни условия на труд особено в малките частни фирми, както и от непознаването на Наредба № 8/2007 година за финансиране диагностиката на професионалните болести и т.н.