РС Шумен

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 235
Брой синдикални членове - 8161


Контакти на РС:


Адрес: 9700 Шумен, бул. “Славянски” 30
тел .: 0898-77-69-93 
e-mail:   shumen@citub.net


Екип:  


 1. Радостин Павлов областен координатор
 2. Иванка Станкова-Пирожок - експерт
 3. Петранка Панайотова -  експерт
 4. Анета Денева - консултант

Общински координатори:

 • ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ - Емил Енчев
  тел: 0899 902 702, e-mail: eie@gbg.bg
 • ВЕНЕЦ - Айсел Мехмед
  тел: 0889 885 327, e-mail: aysel_it@abv.bg
 • ВЪРБИЦА - Акгюн Ниазиев
  тел: 0885 301 414, e-mail: a.niyziev@abv.bg
 • КАСПИЧАН - Снежана Димитрова
  тел: 0899 173 842, e-mail: sneja_39@abv.bg
 • КАОЛИНОВО - Алтан Ариф
  тел: 0899 906 044, e-mail: altana@kaolin.bg

Доверени на синдиката адвокати

адв.Христо Павлов, гр.Шумен, ул. "Адам Мицкевич" 1, офис 3, тел. 0888948968, h.pavlov@mail.bg

Радостин Павлов 
областен  координатор

Регионални новини

май 21, 2024

С 200 лева се увеличават възнагражденията на медицинските специалисти в ДКЦ 1 в Шумен.

април 29, 2024

Традиционните Първомайски спортни игри се проведоха на 28 април на спортните площадки на СУ

април 6, 2024

“С националната кампания на КНСБ „По-високи доходи с твоя синдикат“ опитваме да постигнем възможно

април 5, 2024

България трябва да транспонира в законодателството си две нови директиви – за прозрачност на