РС Шумен

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 235
Брой синдикални членове – 8161


Контакти на РС:


Адрес: 9700 Шумен, бул. “Славянски” 30
тел.: 0884-11-77-69
e-mail:  shumen@citub.net


Екип:  


 1. Анета Денева - областен координатор
 2. Петранка Панайотова – експерт
 3. Радостин Павлов - експерт

Общински координатори

 • ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ - Евгения Митева
  тел: 0885 893 914, e-mail: jmiteva@abv.bg
  ВЕНЕЦ - Татяна Дочева
  тел: 0896 782 821, e-mail: tatgna_sh@abv.bg
 • ВЪРБИЦА - Евгения Митева
  тел: 0885 893 914, e-mail: jmiteva@abv.bg
  КАСПИЧАН - Радостин Павлов
  тел: 0898 776 996, e-mail: r_pavlov@abv.bg
  КАОЛИНОВО - Алтан Ариф
  тел: 0899 906 044, e-mail: altana@kaolin.bg
 • НИКОЛА КОЗЛЕВО - Галя Янчева
  тел: 0887 147 140, e-mail: galia_qncheva@abv.bg
  НОВИ ПАЗАР - Радостин Павлов
  тел: 0898 776 996, e-mail: r_pavlov@abv.bg
  СМЯДОВО - Димитрина Маринова
  тел: 0887 799 676, e-mail: dim.marinova@abv.bg
  ХИТРИНО - Красимир Александров
  тел: 0899 877 261, e-mail: simir.f.aleksadrov@abv.bg

Анета Денева
областен координатор

Регионални новини

октомври 19, 2020

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети днес две предприятия в Шумен – „Хан Омуртаг”

април 28, 2020

Регионалният съвет на КНСБ Шумен и тази година отбеляза 28 април – Международния възпоменателен ден за загиналите и

юли 26, 2019

80-90% от търговията с авточасти и ремонт на автомобили е в сивия сектор. Това

август 11, 2017

Нова синдикална организация на КНСБ се учреди в град Нови пазар. По инициатива на