“Не си сам” подкрепи над 1800 синдикални членове с ковид, изплатени са 268 хил. лв.

Над 1800 синдикални членове на КНСБ, преминали през битката с ковид, са подкрепени до момента в рамките на благотворителната кампания “Не си сам”. Тя стартира през май 2020 година и за 11 месеца изплатените по нея средства са за общо 268 хил. лв.

Те са отпуснати от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ и от основните членове на КНСБ  – СБУ, ФСЗ, НСФЕБ, ФСОЛП, ФНСОГСДП, ФНСЗ.

До момента Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ е подпомогнал 663 членове на КНСБ. Към 1 април 2021 г. разходът му по кампанията е в размер на 90 880 лв. Общата сума на получените дарения за подпомагане на заболели синдикални членове от COVID-19 е 65 100 лв. Изплатените помощи са с 25 780 лв. повече от събраните финансови средства, като са ползвани приходи за други дейности на фонда.

Продължаващият висок темп на постъпващите заявления за помощ от заболели синдикални членове и изчерпването на набраните целеви ресурси изправя пред изпитание Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” и създава риск да бъдат преустановени плащанията към членове, нуждаещи се от помощ.

В момента се разразява трета вълна на пандемията и не можем да преустановим подкрепата, която оказваме на членове на КНСБ. Наш морален дълг е да продължим да търсим начини за осигуряване на целеви дарения.

Ето защо отправяме искрена молба към всеки, който желае да подкрепи благородната инициатива, да направи дарение по банковата сметка на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“:

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк; Основание за превода: Кампания „Не си сам“

Лице за контакт: Рени Джагалова 0884458554, имейл: rdzhagalova@citub.net

Критериите за достъп до подпомагане от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ са:

– Членство в КНСБ (удостоверява се със служебна бележка от председателя на СО);

– Синдикалният член да бъде хоспитализиран с диагноза – COVID – 19 – удостоверява се с медицински документ (епикриза, амбулаторен лист или друг документ);

– Основният член, в който заболялото лице членува, да не разполага със солидарни фондове или други механизми за подпомагане.

Необходимо е да бъдат представени следните документи (по имейл – rdzhagalova@citub.net или на адрес: КНСБ за Рени Джагалова, пл. „Македония” № 1, ет.9, стая 8):

  1. Заявление-декларация, попълнено от председателя на СО и изпратено по имейл или поща при констатиране на заболяването;
  2. Епикриза или друг документ, удостоверяващ диагнозата и че лицето е поставено на болнично лечение (може да се представи в последствие след изписването на пациента);
  3. Удостоверение за банкова сметка на заболелия синдикален член.

Нека продължим заедно подкрепата за заболелите синдикални членове!