КНСБ – Дупница ще обучава безработни в Сапарева баня и Рила

За поредна година КНСБ-Дупница ще даде шанс на безработни лица по проект „Нови умения и компетентности – за зелена и екологична България“. Те ще имат възможност да придобият знания и умения за по-успешно реализиране на пазара на труда чрез обучение по две специалности в общините Сапарева баня и Рила.

В първата ще бъдат включени 15 бенефициента, регистрирани в Бюрото по труда, които ще преминат професионално обучение за „Помощник възпитател“, специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“. Обученията за община Сапарева баня ще се провеждат в детска градина „Света Анна“.

В община Рила ще се обучават по професия „Екология“, специалност „Екология и опазване на околната среда“. Там също ще бъдат включени 15 бенефициента.

Кандидатите трябва да отговарят на някоя от следните условия:
– Безработни лица с регистрация над 6 месеца;
– Освободени лица вследствие епидемичната ситуация, включително с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
– Неравнопоставени групи на пазара на труда, в това число безработни младежи до 29 г., които нито се обучават, нито са заети, продължително безработни лица, безработни над 50 годишна възраст, в пред пенсионна възраст, с не търсена от работодателите квалификация, безработни лица с трайни увреждания;
– Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица, с период на неактивност повече от 2 г.

Задължително е бенефициентите да имат завършено средно образование.

Обученията ще се проведат от 20 май до 29 юни. Продължителността е 300 учебни часа в рамките на 40 дни.

Предвидени са стипендии на обучаемите по 10 лв. за присъствен ден. На 10% се предвижда покриване на транспортните разходи, ако живеят извън посочените населени места.

След приключване на обученията се провежда изпит по теория и по практика. Успешно завършилите и положили изпит ще получат Удостоверение за професионална квалификация.

Ще бъде осигурена заетост чрез субсидирани работни места на 0,9 % от включените в професионалното обучение за период от 3 месеца.

Повече информация може да получите в КНСБ Дупница и в Бюро по труда-Дупница, (стая 102 и стая 103), където се приемат и заявления за участие.