Пламен Димитров посети три големи компании в Бургас

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети на 29 септември три големи компании в Бургас – „Адрес“ АД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Бошнаков“ ЕООД.

Срещите бяха част от кампанията на КНСБ и ЕКП “За повече демокрация на работното място”. Тя цели да подобри защитата на трудовите, социалните и осигурителните права на заетите лица и равното им третиране на работното място. В разговорите участваха и националните секретари на конфедерацията Даниела Алексиева, Юлия Симеонова и Тодор Капитанов, зам.-директорът на ИССИ Виолета Иванова, председателят на НФТ “Химия и индустрия” към КНСБ Красимир Кръстев, областният координатор в Бургас Мая Сариева и експертът Мария Каракадиева.

Обсъдени бяха темите за създаване на система за информиране и консултиране в предприятията, заплащането на работниците и служителите и трудностите по време на пандемията, увеличените цени на електроенергията за стопанските потребители, дигитализацията и специфични проблеми и условията на труд в предприятията.

В „Адрес“ АД Пламен Димитров се срещна със собственика на компанията Теодор Илиев. Тя е на пазара от 29 години и в нея работят 1280 души.

Теодор Илиев разказа за предизвикателствата пред сектора, тенденциите в развитието на пазара, отражението на ковид пандемията. Обсъдени бяха нелоялната конкуренция и необходимостта от създаване на правила и регулации за функциониране на бизнес в сферата на недвижимите имоти.

Пламен Димитров представи дейността на конфедерацията, като наблегна на дългогодишната борба в партньорство с институциите срещу сивата икономика в страната. Дискутирани бяха въпросите за бъдещето на бизнеса през следващата половин година, отражението на рекордния ръст на цените на електроенергията за предприятията и мерките за подпомагане на компаниите по време на ковид пандемията.

Срещата завърши с разговор за системите за заплащане във фирмата и механизмите за информиране и консултиране на работниците и служителите.

В “Лукойл Нефтохим Бургас” бяха проведени разговори с председателя на Управителния съвет дтн Ильшат Миргазиянович Шарафутдинов. Срещата започна с представяне на партньорския проект за определяне на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица в сектора за изпълнение на ежедневните им задачи и подпомагане на придобиването им в съответствие с развиващите се дигитални технологии на икономиката в страната.

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество за реализиране на целите на проекта и критериите за сформиране на партньорски екипи.

В разговора бе засегната темата за високите цени на електроенергията и отражението върху предприятията, както и ефектът от Зелената сделка. Шарафутдинов разказа за бъдещото развитие на компанията и сектора, като наблегна на перспективите в сферата на биопроизводството.

Срещата завърши с разговор с председателя на синдикалната организация в “Лукойл Нефтохим” Павлин Ваковски относно условията на труд, нивата на заплащане и колективното трудово договаряне в предприятието.

В компанията за продажба на строителни материали „Бошнаков“ ЕООД бе проведена среща със собственика Павел Бошнаков. Фирмата е създадена декември 1991 г. в гр. Бургас, след което се разраства с магазини в Равда, Приморско, Айтос, предстои откриване и в гр. Казанлък. Обсъдени бяха текущите проблеми на компанията, равнището на заплащане в нея, условията на труд, отражението на ковид пандемията върху бизнеса и мерките за подкрепа на заетостта, развитието на електронната търговия в сектора, темата за минималната работна заплата, въпросите за договаряне на минимални осигурителни доходи между социалните партньори.

Бошнаков акцентира върху важността за повишаване на минималната работна заплата с бързо темпо, за да достигне ниво, в което да има по-квалифицирани работници и служители и по-качествени работни места.

Обсъдени бяха социалните придобивки във фирмата, обученията и формите на провеждането им сред работниците и служителите, системите за информиране и консултиране, както и корпоративната социална отговорност на предприятието.