РС Сливен

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 199
Брой синдикални членове – 7564


Контакти на РС:


Адрес: 8800 Сливен, пл. “Ал. Стамболийски” 1
тел.: 0884-11-77-24
e-mail:  sliven@citub.net


Екип:  


 1. Тодор Иванов - областен координатор
 2. Йорданка Кръстева - експерт
 3. Донка Йорданова - експерт
 4. Надежда Иванова - експерт-юрист

Общински координатори

 • КОТЕЛ - Стефан Дондев
  тел: 0884 117 721, e-mail: dondev64@abv.bg
  НОВА ЗАГОРА - Стоянка Драгиева
  тел: 0884 117 720, e-mail: obssknsb_nz@abv.bg
  ТВЪРДИЦА - Димитър Добрев
  тел: 0889 668 996,  e-mail: dimitar.p.dobrev@abv.bg

Тодор Иванов
областен координатор

Регионални новини

ноември 11, 2020

Регионалният съвет на КНСБ в Сливен днес се включи в кампанията за залесяване, инициирана

август 25, 2020

На 24.08.2020г. между кмета на община Сливен Стефан Радев, областният координатор на КНСБ Тодор

април 28, 2020

Тази година отбелязваме Международния ден в памет на загиналите при трудови злополуки в условията

февруари 5, 2020

Областният координатор на КНСБ в Сливен Тодор Иванов и екипът на РС участваха в