КНСБ-Плевен: работата без трудов договор е най-честото констатирано нарушение

Общо 9669 са членовете на КНСБ в област Плевен, като към края на 2014 г. регионалнатаструктура на синдиката наброява 262 организации, обединяващи работници и служители поместа.Данните огласи днес пред медиите регионалният лидер на КНСБ за област Плевен, ЯнчоАндонов. Той направи обобщението по повод 25 години от основаването на синдиката у нас иприпомни накратко историята на КНСБ от учредителния конгрес на 17-18 февруари 1990 тагодина до наши дниНа годишнината тази седмица ще бъдат посветени и редица инициативи,съобщи Андонов.
В национален мащаб браншовите организации на КНСБ са 35 с близо 250 000 членове. Най-голям е делът на организациите в сферата на здравеопазването, образованието, лекатапромишленост и търговията, информира още Янчо Андонов. И бе категоричен, че КНСБ – Плевенработи активно в защита правата на работното място.
Като най-чести констатираните нарушения, лидерът на КНСБ -Плевен посочи работата без трудовдоговор, преминаване от безсрочен в срочен трудов договор, забавяне на изплащането назаплатите с месеци, осигуряване върху минимална работна заплата и други. В тази сфера КНСБработи активно заедно с Инспекцията по труда в Плевен.
Успоредно с тези основни задачи, се правят и допитвания до членовете на синдиката, доработниците и служителите за готовността им за стачни действия, с които да защитят своитетрудови, социални и синдикални права.
„Проведените през годините протестни и стачни действия показват, че само с общи и солидарнидействия могат да бъдат принудени управляващите да се съобразят с исканията на националнопредставените синдикати и волята на хората на наемния труд в България“, заяви още Янчо Андонов.

ИЗТОЧНИК: http://www.posoki.com/knsb-pleven-rabotata-bez-trudov-dogovor-e-nai-chestoto-konstatirano-n/