Брой 3-4/ декември 2019 г.

Съдържание на броя:

І.РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ

1.Обща картина на „работещите бедни“ в страните от Европейския съюз и страните кандидатки

2.Анализ на политиките за „работещите бедни“

3.Реформи, предложения за политики и дебати относно „работещите бедни”

4.Изводи и препоръки

ІІ. ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО:

Основни резултати и препоръки от изследване на Института „Брьогел” от юни 2019 г.

1.Основни резултати

2.Препоръки

Изтегли броя на “Социална Европа” като *PDF*