„Сивото убива“

„Сивото убива“ е кампания на КНСБ, стартирала през 2019 г. по проект NоBG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“. Целта му е разработване и отправяне на препоръки за подобряване на регулаторната среда и ефективността на политиките за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България при спазване на принципа на открито и отговорно управление.
В рамките на проекта бяха реализирани информационни кампании в София и страната. Разработено бе мобилно приложение VOX (към него) за подаване на сигнали срещу некоректни практики и работодатели. Пълната информация за кампанията можете да видите тук.