Индустриалните федерации предлагат: Работниците да бъдат ваксинирани по ускорен ред

Желаещите работници и служители в българската индустрия да бъдат ваксинирани срещу Ковид-19 по ускорен ред след организиране на специален подход във взаимодействие с бизнеса и социалните партньори. Това предлагат с писмо до премиера Бойко Борисов и здравния министър проф. д-р Константин Ангелов лидерите на индустриалните федерации на КНСБ и КТ “Подкрепа”.

Писмото е подписано от председателите на НФТ “Химия и индустрия” Красимир Кръстев, на ФНСМ Валентин Вълчев, на НСФ “Метал-Електро” Асен Асенов, на ФНСОЛП Цветелина Милчалиева, на СФ “Металици” инж. Васил Яначков и от лидерите на шест индустриални федерации от КТ “Подкрепа”.

“Още с обявяването на извънредното положение в България мениджмънтът на българските индустриални предприятия, във взаимодействие със социалните партньори, предприе незабавни, трайни мерки за ограничаване възможностите за разпространение на заразата. Освен национално обявените мерки, всяко предприятие въведе и специфични такива, свързани с характера и особеностите на индустриалното производство. В резултат на това, въпреки претърпените обективни сътресения от пандемията, индустрията на България продължи да работи относително стабилно. Съхранени бяха социалният диалог и социалният мир, което стана причина индустриалните работници и служители да се отнасят с чувство на отговорност, както за запазване здравето на колегите си, така и за устойчива работа на фирмите”, пише в писмото.

В него се казва още: “Известно е, че характерът на работа в индустрията винаги е свързан с ежедневно събиране на големи групи хора за продължително време в зависимост от спецификата на съответното производство. Това е безспорен риск за възникване на огнища за разпространение на заразата от Ковид-19, въпреки предприетите от бизнеса мерки. Отражението на тази реална опасност ще бъде не само върху фирмите, но и върху икономиката на страната като цяло. Ние разбираме, че първостепенната цел на правителството и цялото общество е запазване живота и здравето на гражданите на страната. Според нас изключително важно е също така и запазване устойчивата работа на индустрията, като основен фактор за преодоляване на икономическите последици от пандемията. Това може да се постигне единствено със запазване живота и здравето на работещите в индустриалните предприятия.

В тази връзка Ви предлагаме да обсъдите възможността за организиран специален подход във взаимодействие с бизнеса и социалните партньори за ускорено ваксиниране на желаещите работници и служители в българската индустрия”.