ВОН-КНСБ и Съветът на ректорите: Нужни са още 142 млн. лв. за висше образование през 2022 г.

Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” към КНСБ и Управителният съвет на Съвета на ректорите на висшите училища предлагат в бюджета за висше образование за 2022 г. да бъдат предвидени още 142,6 млн. лв. В проекта на Закона за държавния бюджет няма такъв ръст на средствата, какъвто е предвиден за училищното образование.

Това казаха на пресконференция днес председателят на ВОН-КНСБ доц. Лиляна Вълчева и проф. Анастас Герджиков, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България. Те настояват за увеличаване на средствата за висше образование и за обвързването им с Брутния вътрешен продукт – не по-малко от един процент от него.

“Според нас субсидията за издръжка на обучението през 2022 г. трябва да се увеличи със 71 млн. лв., което е около 15 процента. Тогава ще можем да актуализираме началната основна заплата за най-ниската академична длъжност – на асистента, която трябва да се обвърже със средната работна заплата и да бъде 150 процента от нея. В момента началната заплата на учител е 1260 лв., а за асистент е 1300 лв. Ако увеличим заплатата на асистентите, ще трябва също да се увеличат заплатите на главните асистенти, на доцентите и на професорите”, обясни проф. Герджиков. Той добави, че трябва да се актуализират и заплатите на непреподавателския състав в университетите, особено на служителите, за чиито длъжности се изисква висше образование и владеенето на чужди езици.

От Съвета на ректорите и от ВОН-КНСБ настояват 47 млн. лв. допълнително за 2022 г. да бъдат отделени за научна и художествено-творческа дейност и за издаването на учебници и научни трудове в университетите. Необходимо е да бъдат актуализирани също стипендиите на студентите и на докторантите, като при студентите увеличението на стипендиите трябва да е с 15 процента, а стипендията на докторантите трябва да не е по-малко от 1000 лева. Общата допълнителна сума за стипендиите на студентите и докторантите е 24,6 млн. лв.

Председателят на ВОН-КНСБ доц. Лиляна Вълчева заяви, че ако училищното образование е с по-високи доходи от висшето образование, може да има протести. Към второто полугодие на 2021 г. 2700 са докторантите и те в момента получават 500 лв. стипендия. Искаме тази стипендия да стане 1000 лв. и за това са необходими за догодина в бюджета 16,2 млн. лв., каза доц. Вълчева.

 

Снимка: БТА