Онлайн курс “Индустриални отношения” започва от 10 януари

Дистанционно обучение на тема “Индустриални отношения” започва от 10 януари.

Курсът е насочен към новоизбрани синдикални председатели и синдикални активисти и е безплатен за тях. Чрез него се цели да се подпомогне придобиването и  развитието на  основни знания и умения, които ще Ви позволят да осъществите необходимите подходи за осъществяването на успешна синдикална дейност.

Темите на обучението са обединени в 6 модула:

  Тема Дати на провеждане
Модул 1 Визия, мисия, цели и перспективи на КНСБ 10-23 януари
Модул 2 Трудови и осигурителни отношения 24 януари – 6 февруари
Модул 3 Пазар на труда 7-20 февруари
Модул 4 Колективно трудово договаряне 21 февруари – 6 март
Модул 5 Колективни трудови спорове 7–20 март
Модул 6 Икономика, социална политика и мениджмънт 21-31 март

Базовото обучение на синдикални активисти обединява набор от уникални, приложими в практиката, разнообразни инструменти, с които да си служим в динамичната трудова и социално-икономическа обстановка.

Курсът е разработен, за да постигне:

  • Познаване и разбиране на приоритетите и политиките на КНСБ;
  • Придобиване на знания и развитие на умения, водещи до увереност при представителство и защита на интересите на работниците и служителите и активно участие в синдикалната дейност;
  • Лично удовлетворение чрез усъвършенстване на компетенциите;
  • Предоставяне на възможност на синдикалните активисти за учене през целия живот;
  • Разширяване на полето за лична инициатива за колективни действия.

Всеки участник ще има достъп до всеки модул по отделно в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. В платформата ще се влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Всеки модул завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен, издава се сертификат и се преминава към следващия модул.

Заявка за участие можете да подадете на следните имейл адреси: lisrael@citub.net Леонтина Израел; fandonov@citub.net Филип Андонов.

Моля, отбележете трите си имена, името на модула, в който искате да се включите, синдикалната организация, в която членувате и позицията, която заемате в синдикалната организация. След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.