Онлайн обучение „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от 21 март

Дистанционно обучение на тема Индустриални отношения, Модул 6 „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от 21 март.

Обучението е насочено към новоизбрани синдикални председатели и синдикални активисти. Те не дължат такса за участие.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е отворена 24 часа в денонощието. Достъпът е с индивидуална парола, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането на курса се финансира по проект:„Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следните имейл адреси:lisrael@citub.net; fandonov@citub.net

Моля, в писмото посочете трите си имена, към коя синдикална организация принадлежите и в кой курс бихте искали да участвате.

След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Повече за курса:

Модулът дава знания за практико-приложните проблеми на икономиката, социалната политика и мениджмънта – трите ключови и взаимно свързани сфери, в които се реализират икономическите и социалните права и интереси на работниците и служителите, както и на техните работодатели. Обучаващите ще придобият знания и разбиране за:

  • Глобализацията на икономиката, единният европейски пазар и развитието на европейската концепция на икономика, основана на знанието;
  • Основни характеристики на пазарната икономика;
  • Икономиката и финансите на предприятието;
  • Същността и основните функции на мениджмънта;
  • Корпоративна социална отговорност.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с нас на e-mail: lisrael@citub.net Леонтина Израел, fandonov@citub.net Филип Андонов.