Позиция на КНСБ във връзка с войната в Украйна

КНСБ осъжда категорично военното нахлуване на Русия в Украйна и призовава всички международни, европейски и национални институции да работят в посока на намиране на дипломатическо решение и постигане на мир. Тази война е безпрецедентна атака срещу суверенитета на украинската държава, гражданските свободи и правата на украинските граждани.

Заедно с европейското и международното синдикално движение ние изразяваме пълна солидарност с народа на Украйна, работниците и синдикатите и с всички хора в Русия, които са подложени на репресивни мерки от страна на руската държава заради тяхната смелост да надигнат глас за мир и край на конфликта. Заедно с европейското синдикално движение КНСБ припомня, че стремежът към мир и демокрация са основна ценност и условие за осигуряване на социална справедливост и права на работниците и човека.

КНСБ подкрепя всички възможни мерки на европейско ниво за притискане на Руската държава да прекрати военната агресия в Украйна. Но настояваме да се прави разлика между управляващия режим в Руската федерация и близките до властта олигарси от една страна и от друга – работниците и руския народ, които ще бъдат най-силно засегнати от санкциите.

Напомняме, че икономическите санкции срещу Русия ще доведат до потенциално избухване на социални и икономически конфликти в България и в ЕС заради нарушаването на веригите за доставки и високата зависимост на ЕС от вноса на руски природен газ и петрол. Наред с това, войната подтиква държавите в Европа към преоценка на политиките за сигурност и рязко увеличаване на разходите в тази сфера, но това не трябва да става за сметка на социалната държава и социалния мир. КНСБ посочва, че е изключително важно зависимостта на България от руските енергийни доставки да бъде значително намалена. Необходимо е българското правителство да преразгледа енергийната политика и да проучи всички възможности за надеждни и алтернативни източници.

Конфедерацията настоява за амбициозни политически и дипломатически мерки на националните правителства на държавите членки на ЕС, както и на международните институции, които да доведат до прекратяване на военните действия и намиране на мирно решение на този горещ конфликт.

Като организация, сред чиито основни ценности са солидарността, демокрацията и мирът, КНСБ изразява своята съпричастност и се солидаризира с работниците и служителите, с целия народ на Украйна. Синдикатът пледира за предприемане на всички възможни хуманитарни инициативи за облекчаване на положението на украинските граждани, както на тяхна територия, така и на териториите на страните, приемащи бежанци от войната.

КНСБ приветства предложението на ЕК за нов инструмент за действия за сближаване на бежанците в Европа –  Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE), което ще гарантира допълнителна гъвкавост в политиките и акцентира върху спешността за справяне с миграционните предизвикателства в резултат на военното нахлуване на Русия в Украйна.

С оглед на огромната вълна от милиони хора, принудени да напуснат Украйна заради войната, КНСБ призовава за солидарни и координирани действия в България, включително осигуряване на безпрепятственото настаняване на украински граждани, които имат нужда от бързо намиране на подслон. Ние ще следим да бъде гарантиран отвореният достъп до пазара на труда за граждани на Украйна, бягащи от войната.

С оглед на ситуацията в България и пристигащите на наша територия бежанци, голяма част от които с български произход, КНСБ настоява българското правителство да предприеме бързи действия за усъвършенстване на  организацията по приемането, обработването на необходимите документи и настаняването им, като се отчитат индивидуалните ситуации и състояние на пристигащите, както и факта, че преобладаващата част от тях са жени и деца, което предполага специфични грижи и внимание.

Синдикатът настоява за строг контрол на всички действия на институционалните представители за недопускане на дискриминация или неравностойно третиране и ще следи за спазване на българското законодателство, касаещо правата на пребиваване, на социална подкрепа, здравни грижи и трудова дейност на бежанците. Пет териториални структури на конфедерацията в зоните, където пристигат най-компактни маси от бягащи от войната, вече са ангажирани с предоставяне на съответни консултации и сътрудничество с контролните органи при получаване на сигнали за допусната дискриминация или ограничаване на права на бежанци.

КНСБ настоява за дългосрочна стратегия на правителството по отношение на хилядите бежанци от българската диаспора, които желаят да се установят постоянно в страната ни, като се разработи и конкретна програма за жилищно обезпечаване, включване в пазара на труда и цялостното им интегриране в обществото.

Като израз на приобщаването на КНСБ към действията на множество граждански организации и отделни граждани с облекчаване съдбата и състоянието на пребиваващите на наша територия бежанци, КНСБ се ангажира с провеждането на хуманитарна акция „КНСБ за Украйна“. Подобни акции провеждат и отрасловите структури на конфедерацията. Събират се парични средства за нуждаещите се, посредничи се за намиране на жилища, съдейства се за намиране на места в детски градини и училища за деца на бежанците. Същевременно КНСБ ще реализира помощ за украинските бежанци в България, включително чрез акции, кампании и дейности по проекта на Европейската конфедерация на профсъюзите UnionMigrantNet.

Тези синдикални инициативи не променят категоричната позиция на КНСБ, че златният ключ за изход от човешките трагедии, предизвикани от войната в Украйна, е незабавно прекратяване на военните действия, изтегляне на Русия от Украйна и преминаване към преговори и дипломатическо разрешаване на конфликта.