ЕКП: ЕС трябва да предостави права на всички бежанци

„Отношението към украинските бежанци е в положителен контраст със случилото се в миналото. ЕС трябва да сложи край на своите двойни стандарти относно правата на бежанците и да гарантира, че всички работници – откъдето и да са и какъвто и да е имиграционният им статут – имат равни права”. Това каза конфедералният секретар на ЕКП Людовик Воет, коментирайки мерките на Европейската комисия за предоставяне на права на украинските бежанци.

Бежанците от цял ​​свят са жертва на лоши работодатели и наемодатели, които използват тяхната уязвимост, за да увеличат печалбите. Подходът на ЕС към миграцията – създаване на голям брой работници без документи, е причината експлоатацията на работното място да бъде насърчавана, а не възпирана, обясни Воет.

Според директивата за временната закрила (използвана за първи път сега, но не и по време на мигрантската криза от 2015 г.) бежанците от Украйна имат право на равно заплащане и условия на работа, от които синдикатите отдавна призовават всички бежанци да се възползват.

Обявените от 25 март мерки ще помогнат да се гарантира, че принципът на равно третиране има шанс да стане реалност за тези, които бягат от Украйна. ЕС и държавите-членки трябва да работят със синдикатите като експерти по равенството на работното място, за да постигнат това, каза още конфедералният секретар на ЕКП.

“Признаването, че големият брой жени, бягащи от войната, са на практика самотни родители в ЕС и че достъпът до грижи за деца и предучилищно образование ще бъде от съществено значение, е добре, но трябва да е кристално ясно, че нито едно евро не трябва да бъде пестено що се отнася до обществени и основни услуги”.