В Сливен бе почетена паметта на загиналите при трудови злополуки

РС на КНСБ в Сливен отбеляза 28 април – Международен ден в памет на загиналите при трудова злополука и Световен ден за безопасност и здраве при работа, с кратка церемония пред паметната плоча в памет на загиналите при трудови злополуки. Участваха членове на Областния съвет по условия на труд, представители на Областна управа-Сливен, Дирекция Инспекция по труда, териториално поделение на НОИ, работодатели, синдикалисти, граждани.

Областният координатор на КНСБ-Сливен Тодор Иванов подчерта, че пандемията от COVID–19 е поднесла нови предизвикателства пред работещите, а обществото е оценило важността на здравословните условия при упражняване на правото на труд.

В Манифест на ЕКП, прочетен от Донка Йорданова, експерт в РС на КНСБ, бе отправен призив за нулева смъртност на работното място и за общи действия на страните в ЕС със законодателни и други инициативи за засилено образование, обучение, мониторинг, превенция, защита.

„С нашия труд се създават благата за обществото. Особено важно е да се опази здравето на хората по време на работния процес. И днес, в съвременните условия, спазването на мерките за безопасност предизвиква безпокойство, като се има предвид, че значителна част от злополуките са причинени от невнимание“, отбеляза областният управител Веселин Вълчев.

Изразена бе почит към загиналите при трудови злополуки. Цветя на плочата в тяхна памет бяха поднесени от областното ръководство на КНСБ, от областния управител Веселин Вълчев, от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Ирена Иванова, от профсъюзни членове и от работодатели.

На територията на Сливенска област са регистрирани 37 трудови злополуки през 2021 г., при които са загинали двама души. В предходната 2020 г. трудовите злополуки са били 31, с един загинал работник.

През първото тримесечие на тази година по оперативни данни на Националния осигурителен институт в област Сливен са регистрирани 12 трудови злополуки. 10 от тях са станали на работното място, 2 – при отиване на или връщане от работа. Пострадалите са били наети в хуманното здравеопазване, производството на текстил и текстилни изделия, на хранителни продукти, химични изделия, производство на метали, социални дейности.

За сравнение, през същия период на 2021 г., трудовите злополуки са 3. Всички са станали на работното място в структури за производство на текстил, образованието и хуманното здравеопазване.