КНСБ представи кампанията си „Време за цел за устойчиво развитие 8“

Инициативите на КНСБ по проекта „Повишаване на осведомеността за Целите за устойчиво развитие сред работниците и синдикалните лидери: достоен труд, околна среда и върховенство на закона“ бяха представени днес от националния секретар на конфедерацията Юлия Симеонова по време на работна среща в рамките на заключителната конференция на ЕКП в Монтепулчано, Италия. КНСБ е партньор заедно със синдикати от Белгия, Испания, Холандия и младежкия комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Дейностите на конфедерацията по проекта бяха реализирани в периода май 2020 – юли 2021 година. Сред тях са:

  1. Обучение на 33 мултипликатора по “Синдикати и Цели за Устойчиво Развитие” съвместно със Съюза на транспортните синдикати в България: онлайн http://elearning.cc-globe.bg/course/ и в Конгресен център “Глобус”;
  2. Провеждане на 16 отворени информационни дни с 852 участници от различни региони на страната;
  3. Създадена Фейсбук страница „Цели за устойчиво развитие“;
  4. Проведен семинар “Социален диалог и Колективно договаряне – двигатели на реален модел за устойчиво развитие и постигане на ЦУР”, септември 2020, с участие на 80 синдикалисти;
  5. Осъществена конференция “Достоен труд в контекста на Време за 8 и Европейският стълб на социалните права”, 14.07.2021, с 43 участници;
  6. Дискусионен форум “Зелена сделка и Справедлив преход: предизвикателства – синдикални отговори”, 15-16.07.2021, с участие на 63 синдикалисти.

Юлия Симеонова заяви готовност конфедерацията да участва в следващи дейности за постигане на Целите за устойчиво развитие, залегнали в стратегическите документи на национално, европейско и световно равнище.

С проекта Европейската конфедерация на профсъюзите се фокусира върху Цел 8 (Насърчаване на устойчив, приобщаващ и траен икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички), тъй като това ще има положителен ефект върху реализирането на всички останали цели за устойчиво развитие. ЕКП вярва, че устойчивият растеж и качествените работни места с по-квалифицирани работници ще улеснят прехода по по-ефективен, социално-справедлив и приобщаващ начин. Този подход ще бъде от ключово значение и за
за справяне със социалните и икономическите последици от ковид кризата.

Проектът допринася и за по-голяма ангажираност сред синдикалните членове с Програмата на ООН до 2030 г.
Общата цел на участващите синдикати бе да се разпространят знания за Целите за устойчиво развитие сред техните структури, така че те да бъдат включени в ежедневната дейност на служителите и членовете, особено в социалния диалог и процесите на колективно договаряне.