Стартираща пресконференция по Проект BG05M9OP001-1.128-0001 “Партньорство в дигитална среда”

Във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.128-0001 „Партньорство в дигитална среда”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, КНСБ организира Стартираща пресконференция по проекта. На нея ще бъдат представени бюджета, източниците на финансиране, целите и индикаторите на проекта, партьорите и целевите групи.

Пресконференцията ще се състои на 17.05.2021 г. от 10:00 часа в сградата на КНСБ на площад „Македония“ 1 в София, Конгресен център „Глобус“

Поканени са представители на националните медии, представители на партньорите по проекта, представители на Управляващият орган и други институции. Всеки заинтересован от проекта и неговите дейности, може да присъства без предварително записване.

Очакваме Ви.