Приета бе Интегрирана стратегия на МОТ за правото на колективно договаряне

Управителният съвет на Международната организация на труда прие в края на миналата седмица Интегрирана стратегия за насърчаване и прилагане на правото на колективно договаряне. Стратегията подчертава значението на колективното договаряне и насърчава... Вижте повече »

Подписан бе Колективен трудов договор на Летище София

На Летище София днес се проведе среща между синдикалните организации и работодателя “Соф Кънект” АД. Преподписан бе Колективният трудов договор в предприятието, като в него бе включена клауза, която се отнася за... Вижте повече »

Сключени бяха нови КТД в Спортния тотализатор и Агенцията по заетостта

На 3 октомври ФНСДУО и нейният основен член – Синдикатът на работещите в Български спортен тотализатор, подписаха нов Колективен трудов договор за Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” с новия изпълнителен директор Георги Тарлеков. Три дни... Вижте повече »

Нова синдикална организация бе учредена в с. Памукчи

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Памукчи, община Нови пазар. За председател на СО бе избран... Вижте повече »

Нови КТД за общинската администрация и за бранш “Култура и туризъм” в Бургас

Нови колективни трудови договори бяха подписани на 25 септември в общинска администрация – Бургас и в бранш „Култура и туризъм“- община Бургас. На подписването присъстваха кметът Димитър Николов, Мая Сариева, областен координатор... Вижте повече »

Сключен бе КТД за училищно и детско здравеопазване в община Сандански

На 25 септември бе подписан нов Колективен трудов договор в системата на училищното и детско здравеопазване в община Сандански. В преговорите участваха Силвия Христова, областен координатор на КНСБ Благоевград, Станислав Стефанов, експерт... Вижте повече »

С анекс към колективния договор вдигат заплатите в УНСС

Анекс към Колективния трудов договор в Университета за национално и световно стопанство бе подписан вчера. С него се увеличават възнагражденията на всички преподаватели и служители. Подписите си под анекса, заедно с ректора... Вижте повече »

Вдигат с 6% заплатите на медицинските специалисти в детските градини и училища в Сливен

Кметът на община Сливен Стефан Радев, областният координатор на КНСБ Тодор Иванов и председателят на КТ “Подкрепа”- Сливен – Емил Петков, подписаха Колективен трудов договор в детското и училищно здравеопазване за тази... Вижте повече »

В Шумен специалистите в ДКЦ 1 достигат заплатите по отрасловия КТД, в яслите стават 1500 лв.

Анекс към Колективния трудов договор в ДКЦ 1, Шумен бе подписан на 19 септември. С него основните възнаграждения на всички специалисти достигат нивата по отрасловия КТД в Здравеопазването. Благодарим на д-р Ангелова... Вижте повече »

С нов КТД в Пловдив: 1650 лв. става началната заплата в детско и училищно здравеопазване

Нов колективен трудов договор за работещите в сферата на здравеопазването в Община Пловдив бе сключен на 14 септември. Той бе подписан от кмета на града Здравко Димитров, заместник-кмета по „Екология и здравеопазване“... Вижте повече »