Подписан бе първи Колективен трудов договор в ИАРА

Колективен трудов договор и Споразумение на работещите в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бяха подписани днес след продължили повече от половин година активни преговори. Това е първият колективен договор в... Вижте повече »

Подписан бе общински КТД за образованието в Габрово

Общински Колективен трудов договор за системата на предучилищно и училищното образование бе сключен на 30 януари в Габрово. Той бе подписан от кмета на общината Таня Христова, Ренета Колева, председател на Общинския... Вижте повече »

Подписан бе новият Браншов колективен трудов договор за отрасъл ВиК

На 17 януари бе подписан новият Браншови колективен трудов договор за отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, който обхваща дейностите Е36 – „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – „Събиране, отвеждане и... Вижте повече »

Подписан бе нов Общински колективен трудов договор за образованието в София

Нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в София бе подписан на 16 декември между кмета Йорданка Фандъкова, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители,... Вижте повече »

Подписан бе нов КТД в сферата на социалните услуги в Община Варна

Нов Колективен трудов договор в сферата на социалните услуги за периода 2022-2024 година подписаха вчера кметът на Община Варна Иван Портних, председателят на СБУ-Варна Веселин Рашев и Васко Василев, председател на КТ... Вижте повече »

Подписан бе анекс към КТД за детско и училищно здравеопазване в Шумен

Допълнителни материални стимули за работещите в детските ясли и детско и училищно здравеопазване в община Шумен бяха договорени днес. За целта бе подписан анекс към Колективния трудов договор. От страна на КНСБ... Вижте повече »

Първи Общински колективен трудов договор за образованието в Трявна

Днес, 8 декември, в Община Трявна бе подписан първият Общински колективен трудов договор за предучилищното и училищно образование между кмета на Община Трявна Силвия Кръстева, Лиляна Иванова – председател на Общинския координационен... Вижте повече »

Преподписан бе отрасловият Колективен трудов договор в средното образование

На 6 декември 2022 г. Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование преподписаха клаузите на действащия от 26 ноември 2020... Вижте повече »

В Дряново подписаха нов общински колективен трудов договор за образованието

На 5 декември в Община Дряново бе подписан нов общински колективен трудов договор за предучилищното и училищно образование между кмета на общината Трифон Панчев, Росица Марчева, председател на Общинския координационен съвет на... Вижте повече »

Подписан бе нов Колективен трудов договор в Леката промишленост

Нов Колективен трудов договор бе подписан за работещите в „Е. Миролио“ ЕАД, град Сливен. До него се стигна след едномесечни преговори и под ръководството на зам.-председателя на Федерация Лека промишленост – КНСБ... Вижте повече »